ed1c3b41 aaf1 43fd bf74 49f684d4c3eb 2x
Ljeto s Vokabulom
e1bb339d 867c 4e47 9136 642746f49034
7ec7bb36 654f 4eee 9e25 dded7112ac44 2x

Ugovor o Jezičnim Uslugama

Ovaj dokument je službena ponuda tvrtke Vokabula društvo s ograničenom odgovornosti (skraćeno Vokabula doo), u daljnjem tekstu "Pružatelj", za sklapanje ugovora o pružanju plaćenih usluga pod uvjetima navedenim u nastavku.

1. Pojmovi i definicije

1.1. Sljedeći pojmovi i definicije koriste se u ovom dokumentu i odnosi stranaka koji proizlaze iz njega ili su s njim povezani:

1.1.1. Javna ponuda / Ponuda je tekst ovog dokumenta sa svim dodacima, izmjenama i dopunama, objavljen na Web stranici i dostupan na internetu na: https://vokabula.com/pravila-uvjeti/korisnicki-ugovor/.

1.1.2. Usluge – informacijske usluge koje korisniku omogućuju pristup dodatnim funkcijama Usluge, navedenim na web mjestu koje provodi Pružatelj.

1.1.3. Ugovor znači ugovor o pružanju plaćenih usluga sklopljen između Pružatelja i Kupca pod uvjetima ove Ponude.

1.1.4. Stranke – Kupac i Pružatelj.

1.1.5. Kupac - osoba koja je u mogućnosti prihvatiti Ponudu (u vezi s postupkom sklapanja Ugovora) ili koja je prihvatila Ponudu (u vezi s izvršenjem sklopljenog Ugovora).

1.1.6. Narudžba — radnje Kupca za odabir i/ili samostalno određivanje uvjeta za pružanje usluga navedenih na odgovarajućoj stranici web stranice ili njegovog osobnog računa, potrebnih za izvršenje zasebnog Ugovora.

1.1.7. Prihvaćanje Ponude je potpuno i bezuvjetno prihvaćanje Ponude od strane Kupca izvođenjem radnji navedenih u ovoj Ponudi, stvaranjem Ugovora između Kupca i Pružatelja.

1.1.8. Sadržaj – svi informativni materijali, uključujući tekstualne, grafičke, audiovizualne i druge materijale, uključujući one predstavljene u obliku ili kao dio treninga, kojima je omogućen pristup unutar Usluge.

1.1.9. Usluga – skup web stranice sa sadržajem kojem se korisnicima omogućuje pristup putem Platforme.

1.1.10. Platforma znači softver i hardver Pružatelja integriran s web stranicom.

1.1.11. Web stranica / web stranica Pružatelja automatizirani je informacijski sustav dostupan na Internetu na mrežnoj adresi (uključujući poddomene): https://vokabula.com/.

1.1.12. Osobni račun je osobni dio web stranice, kojem Kupac dobiva pristup nakon registracije i / ili autorizacije na web stranici. Osobni račun dizajniran je za pohranu osobnih podataka Kupca, naručivanje, pregled statističkih podataka o izvršenim Narudžbama, fazi pružanja usluga, trenutnom stanju osobnog računa i primanje obavijesti putem obavijesti.

1.1.13. Osobni račun — podaci o sredstvima koja je kupac položio i teretio u sklopu izvršenja Ugovora za plaćanje usluga pruženih prema navedenim ugovorima. Pristup osobnom računu pruža se korisniku pomoću njegovog osobnog računa.

1.2. Ova ponuda može koristiti pojmove i definicije koji nisu definirani u odredbi 1.1. Ponuda. U ovom slučaju, tumačenje takvog pojma vrši se u skladu s tekstom Ponude. U nedostatku nedvosmislenog tumačenja pojma ili definicije u tekstu Ponude, treba se voditi njegovim tumačenjem utvrđenim: prije svega, dokumentima koji čine Sporazum između stranaka, drugo zakonodavstvom FBiH, a zatim poslovnom praksom i znanstvenom doktrinom.

1.3. Svako upućivanje u ovoj Javnoj ponudi na klauzulu (odjeljak Ponude) i/ili njezine uvjete i odredbe znači odgovarajuće upućivanje na ovu Ponudu (njezin odjeljak) i/ili njezine uvjete.

2. Prihvaćanje ponude i sklapanje ugovora

2.1. Prihvaćanje ponude od strane kupca stvara ugovor između kupca i Pružatelja o uvjetima ponude.

2.2. Prihvaćanje Ponude vrši Kupac kombinacijom sljedećih radnji:

2.2.1. Slanje i slanje Narudžbe pomoću softvera na web mjestu Pružatelja ;

2.2.2. plaćanje predujma za naručene Usluge.

2.3. Ugovor se smatra sklopljenim od trenutka kada Pružatelj primi prihvaćanje Ponude.

2.4. Na temelju Ponude s Kupcem se može sklopiti neograničen broj Ugovora.

2.5. Prilikom kreiranja računa i/ili korištenja Vokabula platforme, Kupac automatski prihvaća sve uvjete korištenja navedene u ovom Ugovoru i obvezujućim dokumentima.

3. Predmet Sporazuma

3.1. Pružatelj će, ako je to tehnički moguće, pružiti Kupcu pristup dodatnoj funkcionalnosti Platforme (pružati usluge) na temelju izvršenih Narudžbi, a Kupac će prihvatiti i platiti Usluge pod uvjetima ove Ponude.

3.2. Naziv, sastav i trošak Usluga, kao i drugi potrebni uvjeti Ugovora, određuju se na temelju informacija i materijala koje je Kupac dostavio prilikom narudžbe, u skladu s uvjetima obvezujućih dokumenata.

3.3. Preduvjet za sklapanje Ugovora i njegovo izvršenje je bezuvjetno prihvaćanje i poštivanje zahtjeva i odredbi koje se primjenjuju na odnose stranaka prema Ugovoru, utvrđene sljedećim dokumentima ("Obvezujući dokumenti"):

3.3.1. Korisnički ugovor objavljen i/ili dostupan na internetu po https://vokabula.com/pravila-uvjeti/korisnicki-ugovor/ i uključujući opće uvjete registracije na web stranici i korištenje Usluge Pružatelja.

3.3.2. Pravila o privatnosti objavljena i/ili dostupna na Internetu po https://vokabula.com/pravila-uvjeti/politika-privatnosti/ i sadrže pravila za pružanje i korištenje osobnih podataka, uključujući osobne podatke Korisnika.

3.3.3. Pravila za pružanje usluga – postupak i uvjeti za korištenje Usluge u sklopu pružanja Usluga, objavljeni i/ili dostupni na internetu na: https://vokabula.com/pravila-uvjeti/pravila-za-pruzanje-usluga/. U slučaju proturječnosti Pravilima pružanja usluga s uvjetima ove Ponude, primjenjuju se uvjeti Ponude.

3.3.4. Smatra se da je Kupac prihvatio sva pravila i uvjete korištenja Usluge Pružatelja kada izvrši Narudžbu i plaćanje Usluga ili se registrirao na Vokabula platformu. Prihvaćanjem Ponude, Kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i suglasan sa svim pravilima i uvjetima korištenja objavljenim na web stranici Pružatelja.

3.4. Obvezni dokumenti sastavni su dio Ugovora sklopljenog u skladu s ovom Ponudom.

4. Prava i obveze stranaka

4.1. Pružatelj se obvezuje:

4.1.1. Pružanje usluga u potpunosti u skladu sa Sporazumom, uključujući obvezujuće dokumente, i zahtjevima zakonodavstva FBiH;

4.1.2. Pravovremeno obavijestiti Kupca o napretku Usluga;

4.1.3. Na zahtjev Kupca produljiti rok za pružanje usluga u slučajevima predviđenim ovom Ponudom.

4.2. Pružatelj ima pravo:

4.2.1. Ne početi pružati usluge prije nego što su plaćene;

4.2.2. obustaviti rad Službe radi preventivnog održavanja;

4.2.3. Obustaviti pružanje usluga u slučaju kršenja zahtjeva predviđenih Ugovorom, obvezujućim dokumentima, kao i u drugim slučajevima utvrđenim zakonodavstvom FBiH;

4.2.4. Ograničite određene radnje Kupca, ako takve radnje predstavljaju prijetnju normalnom funkcioniranju Usluge;

4.2.5. Jednostrano promijeniti ovu Ponudu i obvezujuće dokumente navedene u njoj bez obavještavanja Kupca u vezi s Uslugama za koje ne postoji važeći Ugovor s Kupcem;

4.2.6. Jednostrano odbiti izvršenje Sporazuma u slučajevima predviđenima važećim zakonodavstvom FBiH i/ili ovom Ponudom;

4.2.7. Ostvarivanje drugih prava predviđenih važećim zakonodavstvom FBiH, kao i ove Ponude, uključujući obvezujuće dokumente.

4.3. Kupac se obvezuje:

4.3.1. Pridržavati se zahtjeva Sporazuma, uključujući obvezujuće dokumente, kao i zakonodavstva FBiH;

4.3.2. Provjeriti Narudžbu prije prihvaćanja;

4.3.3. Platiti usluge prema Ugovoru u cijelosti u utvrđenim rokovima;

4.3.4. Provjerite dostupnost obavijesti Pružatelja na web mjestu Pružatelja (uključujući osobni račun Kupca) i na e-mail adresu koju je Kupac odredio prilikom narudžbe, kao i informacije o napretku Usluga.

4.3.5. Samostalno kontrolirajte dostupnost i kvalitetu internetske veze s njezine strane kako biste osigurali odgovarajuću kvalitetu pružene usluge.

4.3.6. Izvršavati druge obveze predviđene Sporazumom, uključujući obvezujuće dokumente, kao i važeće zakonodavstvo FBiH.

4.3.7. Prihvatiti i poštivati pravila i uvjete korištenja Usluge Pružatelja prilikom izvršenja Narudžbe i plaćanja Usluga.

4.4. Kupac ima pravo:

4.4.1. Provjerite napredak i kvalitetu pružanja usluga prema postavljenim nalozima;

4.4.2. Ima pravo sklopiti Ugovor kako bi omogućio pristup dodatnoj funkcionalnosti Usluge trećoj strani (trećim stranama). U tom slučaju, osoba koju je odredio Kupac stječe sva prava i obveze Kupca;

4.4.3. Jednostrano odbiti izvršenje Sporazuma u slučajevima predviđenim važećim zakonodavstvom FBiH i/ili ovom Ponudom;

4.4.4. Ostvarivanje drugih prava predviđenih Sporazumom, uključujući Pravila za pružanje usluga, kao i važeće zakonodavstvo FBiH.

5. Trošak usluga i postupak plaćanja

5.1. Trošak Usluga prema Ugovoru određuje se u skladu s cijenama koje je Pružatelj naveo na web stranici, a koje stupaju na snagu na dan registracije Narudžbe koja se odnosi na njih, ovisno o imenima, sastavu i, u nekim slučajevima, trajanju pružanja usluga koje je odabrao Kupac.

5.2. Plaćanje usluga vrši Kupac plaćanjem predujma u iznosu od 100% troškova relevantnih Usluga.

5.3. Nagodbe prema Ugovoru vrše se korištenjem platnih usluga navedenih na Web stranici.

5.4. Smatrat će se da je Kupac ispunio svoje obveze plaćanja Usluga od trenutka pružanja informacija o plaćanju od strane Kupca od strane operatora platnih usluga koji djeluje na temelju Ugovora s Pružateljem i ako postoji stanje na osobnom računu dostatno za plaćanje usluga prema Ugovoru, od trenutka kada se relevantni iznos tereti s osobnog računa za plaćanje Usluga.

5.5. Sredstva koja je Pružatelj primio odražavaju se na osobnom računu Kupca u iznosu tekućeg salda prema očitanjima opreme Pružatelja, uzimajući u obzir obujam usluga koje se pružaju Kupcu.

5.6. Cijena Usluga može varirati ovisno o tržišnim uvjetima, što se odražava na web stranici. Pružatelj ne može promijeniti trošak Usluga za određenog Kupca ako je Kupac sklopio Ugovor o uvjetima ove Ponude i platio Usluge u skladu s utvrđenim postupkom.

5.6.1. Plaćanje Usluga smatra se potvrdom da je Kupac prihvatio pravila i uvjete korištenja objavljene na web stranici Pružatelja.

6. Pružanje usluga

6.1. Smatra se da usluge pruža Pružatelj od trenutka kada Kupac može koristiti relevantnu dodatnu funkcionalnost Usluge otvaranjem i rezerviranjem pristupa njima za odgovarajuće razdoblje u internom računovodstvenom sustavu Pružatelja.

6.2. Kupac je dužan upoznati se na osobnom računu s podacima o naručenim i pruženim uslugama, sastavu i uvjetima pružanja pristupa dodatnoj funkcionalnosti Usluge, kao i sredstvima položenim i naplaćenim u sklopu izvršenja Ugovora za plaćanje usluga prema ovim Ugovorima.

6.3. Stranke priznaju i bezuvjetno se slažu da su informacije o pruženim uslugama navedene na osobnom računu na temelju podataka internog računovodstvenog sustava Pružatelja.

6.4. Ako Kupac ne podnese pisane prigovore Pružatelju u roku od 10 (deset) radnih dana od datuma pružanja Usluga, smatrat će se da je Kupac u cijelosti prihvatio Usluge.

6.5. Pravilo povrata i otkazivanja 1-na-1 lekcija

6.5.1. Povrat sredstava za već iskorištene sate nije moguć. Kada polaznik otkaže čas, čak i sat vremena prije zakazanog termina, naš profesor je već odgodio sve svoje privatne obaveze kako bi bio dostupan za vas. Zbog toga smo dužni platiti profesora bez obzira na otkazivanje časa.

6.5.2. U slučaju otkazivanja 1-na-1 lekcije, Kupac mora obavijestiti Pružatelja najmanje 12 sati unaprijed. Ako Kupac otkaže lekciju manje od 12 sati prije zakazanog termina, smatrat će se da je lekcija održana i naplatit će se u cijelosti.

6.5.3. Kupac može ponovno zakazati lekciju bez dodatnih troškova ako obavijesti Pružatelja najmanje 12 sati unaprijed.

6.5.4. Povrat sredstava za 1-na-1 pakete lekcija nije moguć ako su sati (min 1 sat) već iskorišteni.

7. Odgovornost

7.1. Stranke su odgovorne za neispunjavanje ili nepravilno ispunjavanje obveza preuzetih na temelju Sporazuma u skladu s važećim zakonodavstvom FBiH.

7.2. U slučaju opetovanog ili grubog kršenja uvjeta ove Ponude, uključujući Obvezne dokumente navedene u njoj, i/ili zahtjeve zakona, Pružatelj zadržava pravo raskinuti pružanje Usluga Kupcu i odbiti sklopiti novi Ugovor s Kupcem o uvjetima Ponude.

7.3. Pružatelj nije odgovoran za protuizvršenje obveza pružanja Usluga, u slučaju potpunog ili djelomičnog neispunjavanja obveza Kupca prema Ugovoru, kao i za prisutnost okolnosti koje jasno ukazuju na to da se takvo izvršenje neće izvršiti u utvrđenom roku.

7.4. Odgovornost Pružatelja u svakom slučaju ograničena je na naknadu stvarne štete nanesene Kupcu u iznosu koji ne prelazi plaćeni trošak Usluga prema odgovarajućem Ugovoru.

8. Okolnosti više sile

8.1. Stranke su izuzete od odgovornosti za djelomično ili potpuno neispunjavanje obveza iz Sporazuma uzrokovanih okolnostima više sile koje su nastale nakon njegovog sklapanja. Takve okolnosti, posebno, stranke uključuju: prirodne katastrofe; prirodne i industrijske katastrofe; teroristički napadi; vojne operacije; građanski nemiri; da državna tijela ili lokalne vlasti donesu akte koji sadrže zabrane ili ograničenja aktivnosti stranaka na temelju Sporazuma; druge okolnosti koje se ne mogu unaprijed predvidjeti ili spriječiti i onemogućiti ispunjavanje obveza stranaka iz Sporazuma.

8.2. U slučaju okolnosti više sile koje sprječavaju ispunjavanje obveza iz Sporazuma, rok da stranke ispune svoje obveze odgađa se razmjerno vremenu takvih okolnosti, kao i vremenu potrebnom za uklanjanje njihovih posljedica, ali ne više od 60 (šezdeset) kalendarskih dana. U slučaju da okolnosti više sile nastave djelovati i nakon navedenog razdoblja ili kada, nakon njihova pojavljivanja, objema strankama postane očito da će vrijediti dulje od tog razdoblja, Sporazum prestaje.

9. Valjanost i izmjena Ponude

9.1. Ponuda stupa na snagu od trenutka objavljivanja na web stranici Pružatelja i vrijedi do povlačenja Pružatelja.

9.2. Pružatelj zadržava pravo izmijeniti uvjete Ponude i/ili povući Ponudu u bilo kojem trenutku po vlastitom nahođenju. Informacije o promjeni ili povlačenju Ponude bit će priopćene Kupcu po izboru Pružatelja objavljivanjem na web mjestu izvođača, na osobnom računu ili slanjem odgovarajuće obavijesti na e-mail ili poštansku adresu koju je Kupac odredio prilikom sklapanja Ugovora ili tijekom njegovog izvršenja.

9.3. U slučaju povlačenja Ponude ili izmjena i dopuna Ponude, ona stupa na snagu od trenutka donošenja ovih podataka Kupcu, osim ako Ponudom nije određen drugi datum njihovog stupanja na snagu ili dodatno s takvom porukom.

9.4. Dokumente navedene u Ponudi koja obvezuje stranke Pružatelj će odobriti, dopuniti i izmijeniti prema vlastitom nahođenju i upozoriti Kupca na način predviđen za obavještavanje Kupca o promjenama u Ponudi.

10. Trajanje, izmjena i raskid Ugovora

10.1. Ugovor stupa na snagu od trenutka prihvaćanja Ponude od strane Kupca i vrijedi: a) dok Stranke u potpunosti ne ispune svoje obveze prema Ugovoru ili b) do prijevremenog raskida Ugovora.

10.2. U slučaju povlačenja Ponude od strane Pružatelja tijekom trajanja Ugovora, Ugovor se smatra važećim pod uvjetima Ponude u najnovijem izdanju sa svim Obveznim dokumentima.

10.3. Ugovor se može raskinuti:

10.3.1. Sporazumom stranaka u bilo kojem trenutku.

10.3.2. Na inicijativu Kupca, odbijanjem izvršenja Ugovora u cijelosti ili u odgovarajućem dijelu slanjem odgovarajuće obavijesti na e-mail Pružatelja. Smatra se da je Sporazum raskinut u cijelosti ili u dijelu navedenom u takvoj obavijesti po isteku 1 (jednog) dana od dana njegova slanja.

10.3.3. Na inicijativu Pružatelja odbijanjem izvršenja Ugovora u cijelosti ili u odgovarajućem dijelu slanjem obavijesti Kupcu na e-mail adresu koju je odredio. Sporazum se smatra raskinutim u cijelosti ili u dijelu navedenom u takvoj obavijesti po isteku 3 (tri) dana od dana njegova slanja.

10.3.4. Iz drugih razloga predviđenih Ponudom ili važećim zakonodavstvom.

10.4. Ugovor se može izmijeniti na inicijativu Kupca navođenjem prethodno poslane Narudžbe od strane Kupca pomoću softvera na web mjestu Pružatelja.

11. Sporazum o uporabi elektroničkog potpisa

11.1. Stranke imaju pravo koristiti jednostavan elektronički potpis prilikom sklapanja Ugovora, davanja naloga, fakturiranja, kao i slanja obavijesti prema Ugovoru.

11.2. Kada stranke koriste e-poštu, elektronički dokument poslan putem njega smatra se potpisom jednostavnog elektroničkog potpisa pošiljatelja izrađenog pomoću njegove adrese e-pošte.

11.3. Ako se za slanje elektroničkog dokumenta koristi e-pošta, primatelj elektroničkog dokumenta identificira osobu koja je potpisala takav dokument e-mail adresom koju koristi.

11.4. Osim toga, Kupac ima pravo potpisati elektroničke dokumente koji se prenose softverom web stranice jednostavnim elektroničkim potpisom stvorenim pomoću njegove prijave i lozinke navedene tijekom registracije i / ili autorizacije na web mjestu.

11.5. Kada Kupac izvrši bilo kakve radnje za korištenje Web stranice, Pružatelj određuje Kupca kojem jednostavan elektronički potpis odgovara prijavi i lozinki koju Kupac koristi navedena tijekom registracije / ili autorizacije na Web stranici.

11.6. Sporazumom stranaka elektronički dokumenti potpisani jednostavnim elektroničkim potpisom priznaju se kao jednakovrijedni papirnatim dokumentima potpisanim rukopisnim potpisom.

11.7. Smatra se da je sve radnje izvršene jednostavnim elektroničkim potpisom stranke izvršila takva stranka.

11.8. Stranke se obvezuju čuvati povjerljivost ključa za elektronički potpis. Konkretno, Korisnik nema pravo prenijeti svoju prijavu i lozinku niti omogućiti pristup svojoj e-pošti trećim osobama, te je u potpunosti odgovoran za njihovu sigurnost i individualnu uporabu, samostalno birajući način njihove pohrane i ograničavajući pristup njima.

11.9. U slučaju neovlaštenog pristupa prijavi i lozinki, njihovog gubitka ili otkrivanja trećim osobama, Kupac je dužan odmah obavijestiti Pružatelja slanjem e-maila s e-mail adrese navedene prilikom korištenja Web stranice.

11.10. U slučaju gubitka ili neovlaštenog pristupa e-mailu, čija je adresa navedena prilikom korištenja Web stranice, Kupac je dužan o tome odmah obavijestiti Pružatelja telefonom s broja navedenog prilikom korištenja Web stranice.

12. Razno

12.1. Sporazum, njegovo sklapanje i izvršenje uređuju se važećim zakonodavstvom FBiH. Sva pitanja koja nisu regulirana Ponudom ili nisu u potpunosti riješena regulirana su u skladu s materijalnim pravom FBiH.

12.2. Od trenutka sklapanja Ugovora o uvjetima ove Ponude, svi prethodno pisani ili usmeni ugovori ili izjave između stranaka o predmetu Ugovora postaju nevažeći.

12.3. Prijenos (ustupanje) prava i obveza Kupca prema Ugovoru bez suglasnosti Pružatelja nije dopušten. Pružatelj može prenijeti svoja prava prema Ugovoru bez pristanka Kupca. Svaka dodjela ili prijenos prava koja krše uvjete ove odredbe je ništavna.

12.4. Sporovi prema Ponudi i/ili Sporazumu rješavaju se u prethodnom postupku žalbe. Ako stranke ne uspiju postići dogovor, sporovi podliježu razmatranju na sudu na lokaciji Pružatelja, ako takvo utvrđivanje nadležnosti nije u suprotnosti s primjenjivim pravom.

12.5. Sve obavijesti prema Ugovoru, osim ako Ponuda ne odredi drugačije, jedna stranka može poslati drugoj stranci e-poštom, telefaksom, poštom s potvrdom o povratu ili kurirskom službom s potvrdom o isporuci.

12.6. Stranke se međusobno obvezuju da neće otkrivati povjerljive informacije i druge podatke koje je jedna stranka dostavila drugoj stranci u vezi s izvršenjem Sporazuma, da neće otkrivati ili otkrivati takve činjenice ili informacije (osim javno dostupnih informacija) bilo kojoj trećoj strani bez prethodne pisane suglasnosti stranke koja je dostavila informacije.

12.7. Obrada osobnih podataka Kupca (ako ih ima) provodi se u skladu s Politikom privatnosti Pružatelja.

12.8. U slučaju da je jedna ili više odredbi Ponude ili Ugovora iz bilo kojeg razloga nevažeće ili neprovedive, takva ništavost ne utječe na valjanost bilo koje druge odredbe Ponude ili Ugovora, koja ostaje na snazi.

12.9. Bez proturječenja uvjetima Ponude, stranke imaju pravo u bilo kojem trenutku izvršiti sklopljeni Ugovor o usluzi u obliku pisanog dokumenta koji izražava sadržaj Ponude važeće u trenutku njezina izvršenja, obvezujuće dokumente navedene u njoj i Nalog.

13. Pojedinosti o Pružatelju usluga

Puno ime: Vokabula društvo s ograničenom odgovornošću

Pravna adresa: Ilićka 29, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

ID broj: 4227904470006
PDV broj: 227904470006

E-pošta: moc.alubakovobfsctd@ofni

© Copyright 2016 - 2024 Vokabula. Napravljeno s ljubavlju u Mostaru.

Prijavite se za besplatnu uvodnu lekciju

Ispunite obrazac i na email ćemo vam odmah poslati login podatke za Vokabula Platformu!
valovi pattern

Prijavite se da dobijete besplatnu uvodnu lekciju

Odmah nakon ispunjavanja obrasca na email ćemo vam poslat login podatke za Vokabula Platformu!
valovi pattern