Počeo je upis na jesenske tečajeve njemačkog jezika. Prijavi se i nauči njemački jezik brzo i povoljno →

Pravila i uvjeti pružanja usluga

Posljednji put ažurirano 30.8.2017.

Pravila i uvjeti pružanja usluga

Ova pravila i uvjeti pružanja usluga stupaju na snagu 01.08.2016. godine

Dobrodošli!

Mi smo Vokabula d.o.o. sa sjedištem u Mostaru (nekada koristimo samo "Vokabula" ili "Vokabula-centar"), i oduševljeni smo što ste se odlučili da koristite naše usluge, kao i tečajeve koji se nude na našoj web stranici, aplikaciji ili u našim prostorijama.

Ova pravila i uvjeti pružanja usluga (koje mi zovemo "Uvjeti") postoje samo da bi ste mogli znali koja su “kućna” pravila našeg centra te koji je naš odnos s Vama. Iako smo dali sve od sebe da sve uključimo u ove uvjete, postoje neka pravila koja se mogu smatrati standardnim pravilima korištenja i nisu uključena u ova pravila. Postoji dobar razlog zašto imamo ove uvjete a to je da osiguramo da se osjećate ugodno u Vokabula-Centru i da izbjegnemo potencijalne nesporazume. Ovi uvjeti su pravna veza između Vas (polaznika) i nas (Vokabula-centra), pa Vas molimo da ih pročitate pažljivo.

 1. Članak 1. Pristanak na ugovor
  1. Prijavom na tečaj, na polaganje Goethe-ispita ili prijavom na neku drugu ponudu iz našeg programa kao i naručivanjem neke od naših usluga za fizička lica zaključuje se ugovor. Ovo se događa klikom na dugme „Pošalji (prijavu)“, popunjavanjem formulara za prijavljivanje na web-stranici www.vokabula.com ili popunjavanjem formulara na papiru.
  2. Ugovor stupa na snagu nakon popunjavanja formulara ili nakon što je izvršena uplata za neki od tečajeva.
 2. Članak 2. Usluge
  1. Vokabula-centar na web stranicama pojedinačno opisuje svaku pojedinu uslugu koju pruža, u smislu opisa broja sati, dinamike, broja polaznika i sl. Uslugom se smatra ono što je Vokabula-centar naznačio ili opisao u opisu tečaja ili koje druge usluge.
 3. Članak 3. Definicija grupe, polaznika i obračunske jedinice
  1. Grupa je broj polaznika čiji broj utvrđuje Vokabula-centar, a koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge tečaja/kursa. Tečaj/kurs se održava pred grupom u unaprijed ugovorenim terminima.
  2. Polaznikom se smatra osoba koja se prijavila na neki od tečajeva, usluga ili koristi neku drugu ponudu iz programa Vokabula-centra.
  3. Obračunska jedinica odnosno nastavni sat Vokabula-centra je 45 minuta odnosno 1 školski sat (skraćeno: (1) šk. sat).
 4. Članak 4. Održivost grupe
  1. Minimalan broj polaznika u grupi za standardni tečaj koji uključuje 72 školska sata nastave je 7 polaznika. Ukoliko je u grupi manje od 7 polaznika, nastava se održava dva puta tjedno po 2 i 3 školska sata nastave (2+3 umjesto 3+3). Odnosno održava se maksimalno 60 školskih sati nastave po trimestru za istu cijenu kao i za 72 školska sata nastave. Minimalan broj polaznika za održavanje grupe te 60 školskih sati nastave u jednom trimestru je 5 polaznika. Ukoliko grupa ima točno 4 ili do 4 polaznika, moguće je nastaviti tečaj poluindividualnom nastavom.
 5. Članak 5. Udžbenici
  1. Originalan udžbenik i radna bilježnica se kupuju dodatno i nisu uključeni u cijenu tečaja te predstavljaju jednokratni trošak na početku svakog tečaja. Cijena udžbenika i radne bilježnice su dostupne na upit.
  2. Povrat novca za udžbenik i/ili radnu bilježnicu nije moguć.
 6. Članak 6. Pravila ponašanja i dužnosti polaznika
  1. Polaznik je dužan omogućiti profesorima Vokabula-centra neometano izvođenje nastave, te ne smije svojim ponašanjem onemogućavati ili otežavati održavanje nastave.
  2. U slučaju da polaznik svojim ponašanjem onemogući održavanje nastave ili je znatno otežava, a Vokabula-centar zbog toga trpi štetu, dužan ju je nadoknaditi te Vokabula-centar zadržava pravo otkazivanja tečaja ili usluge istom polazniku.
  3. Polaznik je dužan sam brinuti za svoje materijale te druge stvari koje donosi u prostorije Vokabula-centra. Polaznik ne smije u prostorije Vokabula-centra unositi bilo koje stvari koje mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati materijalnu štetu. Vokabula-centar ne odgovara za ozlijede uzrokovane polaznikovim nemarom.
  4. Vokabula-centar ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje polaznikovih stvari za vrijeme, prije ili nakon izvođenja nastave.
  5. Polaznik je dužan paziti na inventar centra te isti ne smije uništiti, niti oštetiti na koji način, a u suprotnom odgovara za svu materijalnu štetu koju zbog toga Vokabula-centar pretrpi.
 7. Članak 7. Povrat novca
  1. U slučaju otkazivanja tečaja od strane Vokabula-centra, vraća se cjelokupan iznos uplate. U ovom slučaju, Vokabula-centar može ponuditi polazniku drukčije osmišljen tečaj s drukčijim brojem sati i/ili cijenom. Ponudu će Vokabula-centar objaviti na svojim web stranicama ili na drukčiji način koji će biti dogovoren s polaznikom.
 8. Članak 8. Fotografiranje, snimke, video zapisi i sl.
  1. Polaznik je suglasan da fotografiranje od strane Vokabula-centra u svrhu promoviranja i reklamiranja Vokabula-centra ne predstavlja kršenje Ugovornih obveza, te pristaje da se fotografije Vokabula-centra na kojima se polaznik nalazi objavljuju i/ili distribuiraju službenim glasilima, letcima te pamfletima Vokabula-centra. Tako nastale fotografije, snimke, video zapisi i sl. materijali će se koristiti isključivo za izradu didaktičkih materijala, predstavljanje nastave Vokabula-centra, promo materijale i sl.
  2. Vokabula-centar se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja naših usluga, odnosno zbog informacija na našoj web stranici, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na našoj web stranici, kao ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) bilo koje od ovih stranica. Vokabula-centar također nije odgovoran za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode. Nadalje, Vokabula-centar ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na brošurama, promo letcima, web stranici i slično.
  3. Vokabula-centar niti u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem naše web stranice, usluga ili sadržajem brošura, promo letaka i slično čak i u slučaju kada je obaviješten o takvim štetama od strane trećih osoba.
 9. Članak 9. Plaćanje
  1. Plaćanje s vrši u jednoj rati (jednokratno) ili u dvije rate (dvokratno). Cjelokupan iznos ili prvu ratu, ukoliko se plaća u dvije rate je potrebno platiti prvi tjedan nastave. Ukoliko ne platite prvu ratu ili cjelokupan iznos prvi tjedan nastave, izgubit ćete pravo prisustvovanja daljnjoj nastavi u Centru.
   1. Plaćanje individualne nastave. Individualna nastava se plaća prilikom svakog dolaska i to prije ili nakon završetka sata.
   2. Moguće je da polaznik individualne nastave rezervira stalni (fiksni) termin. Ukoliko se to dogodi, potrebno je da polaznik individualne nastave plati sate nastave za minimalno 2 tjedna unaprijed zbog čuvanja tog termina.
   3. Otkazivanje zakazanog termina. Ukoliko se dogodi da polaznik individualne nastave ne može prisustvovati nastavi potrebno je da to blagovremeno javi svom profesoru, odnosno najranije 3 sata prije zakazanog termina nastave. Ukoliko se to ne dogodi, odnosno polaznik individualne nastave prekasno javi, odnosno ne javi ranije od 3 sata ili javi pred sami početak zakazanog termina, Vokabula-centar će to tolerirati dva puta. Ukoliko se treći put dogodi da isti polaznik individualne nastave blagovremeno ne javi da neće doći (minimalno 3 sata prije početka termina), izgubit će pravo zakazivanja novog termina nastave u Vokabula-centru.
   4. Ukoliko polaznik plati individualnu nastavu unaprijed i blagovremeno ne otkaže zakazani termin (minimalno 3 sata prije početka termina), novac za isti ne može biti vraćen.
   5. Na dan održavanja individualne nastave, već unaprijed rezerviran broj sati se ne može mijenjati (povećavati ili smanjivati) osim uz posebno odobrenje uprave Vokabula-centra. Primjer: Ukoliko polaznik otkaže jedan sat od npr. dva dogovorena sata individualne nastave za taj dan je dužan platiti oba sata zbog rezervacije termina.
  2. Plaćanje 10 ili 20 školskih sati individualne nastave unaprijed. Uplata za 10 ili 20 šk. sati individualne nastave unaprijed vrijedi narednih 6 mjeseci od dana uplate. Nakon isteka određenog roka, navedena uplata se više ne može iskoristiti.
  3. Plaćanje druge rate. Drugu ratu je potrebno platiti mjesec dana nakon početka nastave. Ukoliko polaznik ne plati drugu ratu u navedenom roku, ne može prisustvovati daljnjoj nastavi u Vokabula-centru. Ukoliko je riječ o grupnoj nastavi, nije moguće plaćanje po satu nastave. Plaćanje se vrši isključivo u jednokratno ili u dvije rate.
  4. Ukoliko polaznik želi odustati i dobiti povrat novca, to je moguće napraviti isključivo u prvom tjednu nastave. Tada će polazniku novac biti vraćen i to prema određenim pravilima:
   1. Novac koji se vraća polazniku će biti umanjen za broj održanih sati grupne nastave bez obzira je li polaznik bio na svim satima ili ne i to do onog dana kada je polaznik otkazao tečaj.
   2. Ukoliko je polaznik otkazao tečaj na dan kada on i njegova grupa imaju nastavu, ti sati će biti uračunati i umanjeni u iznosu povrata novca.
   3. Od broja preostalih sati se oduzima dodatnih 20% zbog administrativnih troškova.
   4. Povrat novca je moguć isključivo u domaćoj KM valuti.
  5. Plaćanje tečaja i usluga Vokabula-centra se vrši isključivo u KM.
  6. Plaćanje je moguće u eurima (EUR) samo i isključivo ukoliko to uprava Vokabula-centra odobri. U tom slučaju se pretvorba obračunava prema aktualnom tečaju valute tog dana. Primjer: 1 EUR = 1.95KM.
 10. Članak 10. Pohađanje nastave
  1. Ukoliko polaznik ne može biti prisutan na nastavi zadnjih 4 tjedna ciklusa odnosno kraće od toga, cijena tečaja/kursa ne može biti umanjena za broj sati na kojima polaznik nije bio prisutan.
   1. Ukoliko je polaznik u mogućnosti pohađati nastavu samo određeni period (ne cjelokupan trimestar u trajanju od 12 tjedana), npr. prvih mjesec dana, možete platiti samo 1. ratu. Ovu opciju je moguće iskoristiti samo uz najavu na početku ciklusa/trimestra.
   2. Da bi polaznik dobio potvrdu o pohađanju tečaja, treba biti prisutan na minimalno 70% održane nastave. Ukoliko ne bude prisutan na minimalno 70% nastave, polaznik nije u mogućnosti da dobije potvrdu o pohađanju tečaja. U ovom slučaju polaznik može upisati sljedeću razinu, no, dobiti će preporuku Vokabula-centra odnosno profesora da to ne čini, zbog potencijalnog otežanog praćenja nastave. Osim preporuke predavač će polazniku predložiti da uzme nekoliko sati individualne nastave kako bi polaznik nadopunio zaostatke i bez poteškoća mogao pratiti nastavu.
   3. Na tečaju se vodi evidencija o prisutnosti polaznika na nastavi.
   4. Nadoknada propuštene nastave: Ukoliko je polaznik propustio termin nastave, može ga nadoknaditi na terminu druge grupe iste razine, pod uvjetom da u toj grupi ima slobodnog mjesta. Taj dolazak je potrebno najaviti putem e-maila predavaču navedene grupe, kojem - možete pitati Vašeg predavača, te u dogovoru s predavačem druge grupe možete nadoknaditi propuštenu nastavu.
  2. Ukoliko polaznik želi prijeći s grupne nastave na individualnu nastavu može zamijeniti preostale sate grupne nastave za sate individualne nastave. Pravila i primjeri kako izračunati preostale sate grupne nastave i zamijeniti ih sa satima individualne nastave:
   1. Prva rata grupne nastave se plaća prvi tjedan nastave. Druga rata se plaća za mjesec dana od početka nastave. Primjer: Nastava polaznikove grupe je počela 17.4., i u tom slučaju drugu ratu je potrebno platiti mjesec dana kasnije, dakle 17.5. Ukoliko polaznik odustaje minimalno 7 dana prije plaćanja druge rate, polazniku ne ostaje ništa “uračunatih sati” od grupne nastave. Retroaktivno vraćanje novca prve rate 7 dana prije plaćanja druge rate nije moguće.
   2. Cijena jednog sata grupne nastave se izračuna tako što se podijeli ukupni iznos tečaja s brojem nastavnih sati. Primjer: Cijena jednog šk. sata A1.1 standardnog tečaja iznosi 3,61 KM za plaćanje u dvije rate, dok za jednokratno plaćanje iznosi 3,47 KM.
   3. Polaznik grupne nastave koji želi prijeći na individualnu nastavu može pomnožiti broj preostalih sati s već izračunatom cijenom jednog šk. sata za određeni tečaj odnosno razinu. Primjer: Ukoliko je polazniku ostalo 9 školskih sati tada se broj 9 množi s cijenom jednog šk. sata polaznikovog tečaja kojeg je upisao. Ukoliko je to A1.1 i platio je tečaj jednokratno tada se 9 množi s 3,47 i dobije se broj 31,23 odnosno 31,23 KM. U ovom slučaju polaznik će dobiti 2 šk. sata individualne nastave besplatno i za 1,23 KM umanjenu cijenu naredni (primjer: treći) sat individualne nastave.
 11. Članak 11. Završne odredbe
  1. Sve ostale cijene i usluge koje nisu obuhvaćene ovim uvjetima, primjenjivat će se u skladu s važećim Vokabula-centar cjenikom i drugim Vokabula-centar posebnim uvjetima ili specifikacijama usluga koje polaznik koristi. Aktualni cjenik je dostupan na web stranici Vokabula-centra te u prostorijama Vokabula-centra.
  2. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regolirani ovim uvjetima na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Vokabula-centra.
  3. Vokabula-centar zadržava pravo izmjene ovih uvjeta bez prethodne najave, o čemu će polaznik biti obaviješten putem web stranice www.vokabula.com ili na drugi prikladan način.