ed1c3b41 aaf1 43fd bf74 49f684d4c3eb 2x
Ljeto s Vokabulom
e1bb339d 867c 4e47 9136 642746f49034
7ec7bb36 654f 4eee 9e25 dded7112ac44 2x

Pravila Pružanja Usluga

Ova Pravila određuju uvjete pružanja usluga i dio su odgovarajućeg Ugovora o uslugama sklopljenog između Pružatelja i Kupca.

1. Pojmovi i definicije

1.1. Sljedeći pojmovi i definicije koriste se u ovom dokumentu i u odnosima stranaka koji proizlaze iz njega ili su s njim povezani:

1.1.1. Obuka je lekcija na daljinu s Predavačem na odabranom tečaju, čiji se pristup pruža Kupcu putem Interneta i Platforme Pružatelja kao dio pružanja usluga.

1.1.2. Tečaj – skup Lekcija.

1.1.3. Lekcija je obračunska jedinica za vrijeme trajanja pristupa funkcionalnosti Usluge. Korištenje Lekcija dopušteno je ukoliko je unaprijed plaćeno.

1.1.4. Predavač je osoba koja izravno provodi Lekcije.

1.1.5. Raspored - raspored Lekcija dogovoren s kupcem, koji se utvrđuje nakon probne Lekcije.

1.1.6. Tarifa – trošak osposobljavanja naveden na https://vokabula.com/cijene/ stranici.

Ovisno o popisu dostupnih tečajeva, mogućnosti otkazivanja i preraspodjele Lekcija, dostupnosti podrške metodologa-mentora, postoje različiti paketi.

1.1.7. Bonusi u Novčaniku su virtualni novac kojeg je Kupac dobio kao bonus za ispunjavanje uvjeta promotivnih i bonus programa koje održava Pružatelj.

1.1.8. Program "Plaćanje na rate" je interni obročni sustav koji kupcu omogućuje plaćanje odabranog pristupnog paketa, koji se sastoji od 5, 10, 20, 40 i 80 Lekcija, na rate. Program "Plaćanje na rate" može se aktivirati za tarife i pakete koji to predviđaju, prema odluci Pružatelja.

1.2. Ova Pravila koriste uvjete i definicije predviđene Ugovorom s korisnikom (https://vokabula.com/pravila-uvjeti/korisnicki-ugovor/) i Ugovorom o Jezičnim Uslugama (https://vokabula.com/pravila-uvjeti/ugovor-jezicne-usluge/), osim ako ovim Pravilima nije drugačije određeno ili slijedi njihovo značenje. U drugim slučajevima, kako bi se protumačio pojam ili definicija koja se koristi u Pravilima, potrebno je voditi se njegovim tumačenjem, određenim: prije svega, zakonodavstvom FBiH, a zatim poslovnom praksom i znanstvenom doktrinom.

2. Opći postupak pružanja usluga

2.1. Usluge se pružaju samo uz plaćanje punog predujma za Usluge od strane Kupca u skladu s utvrđenim postupkom.

2.2. Prilikom naručivanja Tečaja, Kupcu se daje mogućnost korištenja jedne besplatne "probne" Lekcije u trajanju do 30 minuta.

2.3. Trajanje jedne lekcije, uz izuzetak probne lekcije, uvijek je po 45 minuta.

2.4. Sadržaj i format Tečaja izravno određuje Predavač uzimajući u obzir želje Kupca.

3. Postupak plaćanja

3.1. Postupak plaćanja:

3.1.1. Kupac je dužan izvršiti plaćanje najkasnije 3 sata prije nadolazeće Obuke ili Lekcije.

3.1.2. Kupac ima pravo platiti pristupne pakete koje je Pružatelj naveo na web stranici i Platformi.

3.1.3. Kupac može iskoristiti ponudu paketa i platiti pristup Lekcijama s popustima navedenim na web stranici.

3.1.4. Trošak lekcije koji vrijedi u trenutku postavljanja Naloga za nastavu na određenom tečaju zadržava se za sve Lekcije na tom Tečaju. Ako u budućnosti Kupac želi promijeni Narudžbu u smislu broj paketa ili vrsti Obuke, trošak Lekcije se mijenja u skladu s tim.

3.1.5. Pružatelj ne preračunava plaćanje u slučaju kršenja uvjeta korištenja Nastave.

3.1.6. Novac za neiskorištene klase, osim neuspjelih Lekcija zbog krivnje Kupca, ali im kupac iz bilo kojeg razloga nije prisustvovao, bit će vraćeni na pisani zahtjev Kupca. Zahtjev za povrat ostatka salda mora se poslati najkasnije tri sata prije zakazane Lekcije, inače su sredstva za to nepovratna.

3.1.7. Bonusi u Novčaniku koje se obračunavaju kupcu nemaju novčani ekvivalent i ne vraćaju se.

3.1.8. Bonusi u Novčaniku primljene u sklopu promocije pod uvjetom plaćanja paketa klasa određene veličine terete se s osobnog računa Kupca za pružanje usluga na posljednjem mjestu. Takve bonus klase ne uzimaju se u obzir ako kupac zatraži povrat novca prije nego što se konzumiraju sve plaćene klase u paketu pod kojim su primljeni.

3.1.9. Bonusi u Novčaniku u okviru programa "Dragi prijatelju", nakon što su uplaćene na osobni račun Kupca, terete se za pružanje usluga, ali samo ako je Kupac pohađao najmanje pet plaćenih Lekcija. Detaljni uvjeti programa "Dragi prijatelju" navedeni su na osobnom računu kupca.

3.1.10. Bonusi u Novčaniku primljene pod uvjetima svih promocija, terete se s osobnog računa Kupca za pružanje usluga na prvom mjestu bez dodatnih uvjeta.

3.1.11. Bilo koji Bonus u Novčaniku ne može se dodijeliti trećim stranama.

3.1.12. Bonusi u Novčaniku primljeni u sklopu promocije uz uvjet plaćanja paketa klasa određene veličine otkazuju se ako Kupac zatraži povrat novca prije potpunog korištenja Lekcija unutar ovog paketa. U drugim slučajevima, bonus klase pohranjuju se na osobni račun kupca i mogu se zatražiti u bilo kojem trenutku.

3.1.13. Bonusi u Novčaniku primljeni pod uvjetima svih promocija, osim one navedene u odredbi 3.1.12., nemaju datum isteka i kupac ih može zatražiti u bilo kojem trenutku.

3.1.14. Prilikom aktiviranja programa "Plaćanje na rate", kupljeni pristupni paket može se platiti u ratama od 5, 10, 20, 40 ili 80 klasa, ovisno o kupljenom paketu, po punoj cijeni takvog dijela kupljenog paketa, isključujući popust na paket, a završni dio, koji može uključivati 5, 10, 20, 40 ili 80 klasa, osiguran je puni popust kupljenog paketa.

3.1.15. Tijekom valjanosti programa "Plaćanje na rate", Kupac ne može iskoristiti promotivne ponude koje pružaju popust na plaćanje nastave ili pružaju dodatne Bonuse u Novčaniku, u odnosu na raspored Lekcija.

4. Prava i obveze kupca

4.1. Po narudžbama za obuku, Kupac je dužan:

4.1.1. Slijediti sve preporuke Predavača, inače Pružatelj ne može biti odgovoran za napredak Kupca.

4.1.3. Sudjelovati u Obuci u skladu s utvrđenim Rasporedom u iznosu od 100% naručenih Lekcija. U slučaju nedolaska na Obuku prema utvrđenom rasporedu, smatra se da se obuka održava.

4.1.4. Platiti lekciju najkasnije 3 sata prije dogovorenog vremena Lekcija, inače se zakazana Lekcija automatski otkazuje.

4.1.5. Pridržavati se datuma početka Obuke i Lekcija. U slučaju kršenja uvjeta početka Lekcija od strane Kupca, neiskorištena Lekcija se ne nadoknađuje.

4.1.6. Obavijestiti Pružatelja ako Predavač ne stupi u kontakt u određeno vrijeme. U tom slučaju, trošak lekcije bit će vraćen na zahtjev Kupca ili uzet u obzir za pristup sljedećoj Lekciji.

4.1.7. Unaprijed obavijestiti Pružatelja ako kupac treba obustaviti Lekcije s dobrim razlogom. U tom slučaju kupac zadržava plaćene klase.

4.2. Po nalogu Lekcija, Kupac ima pravo:

4.2.1. Otkazati Lekciju najkasnije 3 sata prije dogovorenog vremena početka. Ako Kupac otkaže obuku prije 3 sata prije početka, kupac zadržava neiskorištenu Lekciju. Ako se informacije o otkazivanju Lekcija ne dobiju u zadanom vremenu, smatra se da se održavaju i koristi se Lekcija. Klijent ne može otkazati više od 3 Lekcije u kalendarskom mjesecu. Ako Kupac otkaže 4. i naknadne obuke u roku od jednog kalendarskog mjeseca, smatraju se održanima, a nastava se smatra korištenom.

4.2.2. U slučaju nedostatka pristupa osobnom računu, Kupac ima pravo otkazati Obuku najkasnije 3 sata prije dogovorenog vremena početka, obavještavajući Predavača ili Pružatelja izravno telefonom, e-poštom ili drugim načinom komunikacije navedenim na stranici https://vokabula.com/kontakt/. Obuka će se smatrati otkazanom samo ako je Predavač ili Pružatelj dobio pozitivan odgovor na zahtjev Kupca za njegovim otkazivanjem.

5. Prava i obveze Pružatelja usluga

5.1. Po nalogu Obuke, Pružatelj je dužan:

5.1.1. Pružiti Kupcu potpune informacije o Uslugama i besplatan pristup Platformi kako bi se upoznali s Platformom i procesom provođenja obuke na platformi Pružatelja.

5.1.2. Osigurati da obuku provode kvalificirani Predavači.

5.1.3. U bilo kojem trenutku pružiti Kupcu pouzdane informacije o broju Lekcija koje je Kupac platio.

5.1.4. Pružiti Kupcu potrebne elektroničke materijale i priručnike, čiji je pristup uključen u opseg pristupa Obuke.

5.1.5. Utvrditi raspored Lekcija u dogovoru s kupcem.

5.1.6. Nadoknaditi troškove obuke, ako se obuka nije održala krivnjom Pružatelja, prebijanjem nastave protiv pristupa sljedećim Lekcijama.

5.1.7. Na zahtjev Kupca, izvršite povrat novca za Usluge koje nisu pružene krivnjom Pružatelja u roku od 10 dana od primitka takvog zahtjeva.

5.1.8. Pružiti kupcu drugog Predavača u sljedećim slučajevima:

5.1.8.1. potrebu za izmjenom Rasporeda sporazumom stranaka;

5.1.8.2. ako je Kupac razumno nezadovoljan radom samog Predavača.

5.1.9. Obavijestiti Kupca o svim promjenama u procesu pružanja Usluga najkasnije dva tjedna prije nego što promjene stupe na snagu.

5.2. Po nalogu Obuke, Pružatelj ima pravo:

5.2.1. Uključiti treće strane (sve fizičke i pravne osobe) u svrhu pravodobnog i kvalitetnog ispunjavanja obveza iz Sporazuma.

5.2.2. Neće početi pružati usluge dok ne budu plaćene u cijelosti.

5.2.3. Promijeniti raspored kupca ili odbiti pružiti Usluge ako se Kupac ne pridržava osnovnih pravila ponašanja.

5.2.4. Koristiti kontakt podatke Kupca (telefonski broj, adresa e-pošte, Facebook i Google prijava) kako bi kontaktirali Kupca u sklopu pružanja Usluga i u informativne svrhe. Sklapanjem Ugovora Kupac pristaje na korištenje svojih kontakt podataka u svrhe predviđene ovom odredbom.

5.2.5. Ako je potrebno, zamijeniti Predavača i prije početka tečaja kao i bilo kad tijekom razdoblja njegove provedbe.

6. Prava i obveze Predavača

6.1. Nakon zakazivanja Lekcije, Predavač će:

6.1.1. Provoditi Lekciju prema dogovorenom rasporedu.

6.1.2. Obavijestiti Pružatelja ako Kupac ne stupi u kontakt u određeno vrijeme.

6.1.3. Nadoknaditi Kupcu izgubljeno vrijeme zbog nepredviđenih tehničkih problema koji su nastali tijekom Lekcija (nedostatak Interneta od strane Predavača, neuspjesi u radu Platforme ili Web stranice).

6.1.4. Pričekati kupca tijekom cijele zakazane Lekcije, čak i ako Kupac nije upozorio na otkazivanje Lekcije min. 3 sata prije početka.

6.2. Predavač ima pravo provoditi obuke:

6.2.1. Ne nadoknađivati Kupcu vrijeme obuke izgubljeno krivnjom Kupca (kašnjenje, tehnički problemi s opremom Kupca, nedostatak internetske veze ili električne energije na strani Kupca, itd.).

6.2.2. Ne provoditi obuku ako Lekcija nije plaćena u skladu s ovim Pravilima (3 sata prije nadolazeće Lekcije).

6.2.3. Odgoditi Obuku s dobrim razlogom, obavijestiti Pružatelja i kupca o tome.

© Copyright 2016 - 2024 Vokabula. Napravljeno s ljubavlju u Mostaru.

Prijavite se za besplatnu uvodnu lekciju

Ispunite obrazac i na email ćemo vam odmah poslati login podatke za Vokabula Platformu!
valovi pattern

Prijavite se da dobijete besplatnu uvodnu lekciju

Odmah nakon ispunjavanja obrasca na email ćemo vam poslat login podatke za Vokabula Platformu!
valovi pattern