ed1c3b41 aaf1 43fd bf74 49f684d4c3eb 2x

Ljeto s Vokabulom

e1bb339d 867c 4e47 9136 642746f49034
7ec7bb36 654f 4eee 9e25 dded7112ac44 2x

Ugovor s Korisnikom

Ovaj dokument "Korisnički ugovor" je ponuda društva Vokabula društvo s ograničenom odgovornosti (u daljnjem tekstu "Nositelj autorskih prava") za sklapanje ugovora o dolje navedenim uvjetima i odredbama.

1. Opće odredbe

1.1. Sljedeći pojmovi i definicije koriste se u ovom dokumentu i odnosi stranaka koji proizlaze iz njega ili su s njim povezani:

a) Usluga znači skup Web stranice i Sadržaja objavljenog na njima, kojem se korisnicima omogućuje pristup putem Platforme.

b) Platforma znači softver i hardver nositelja autorskih prava integriran s web stranicom.

c) Web stranica je automatizirani informacijski sustav dostupan na Internetu na adresi (uključujući poddomene) https://vokabula.com.

d) Korisnik je osoba koja je sklopila ovaj Ugovor s Nositeljem autorskih prava u vlastitom ili tuđem interesu u skladu sa zahtjevima važećeg zakonodavstva i ovog Ugovora.

e) Sadržaj – svi informativni materijali, uključujući tekstualne, grafičke, audiovizualne i druge materijale kojima se može pristupiti putem Usluge.

f) Osobni račun – osobni dio web stranice, kojem Korisnik dobiva pristup nakon registracije i/ili autorizacije u Usluzi. Osobni račun osmišljen je za pohranu osobnih podataka Korisnika, pregled i upravljanje dostupnim plaćenim uslugama.

1.2. U ovom Ugovoru mogu se koristiti i drugi pojmovi i definicije koji nisu navedeni u odredbi 1.1. Sporazum. U tom slučaju, tumačenje takvog pojma vrši se u skladu s tekstom Sporazuma. U nedostatku nedvosmislenog tumačenja pojma ili definicije u tekstu Sporazuma, treba se voditi njegovim tumačenjem određenim: prije svega, obveznim dokumentima navedenim u njemu, drugo zakonodavstvom FBiH, a zatim poslovnom praksom i znanstvenom doktrinom.

1.3. Vaše korištenje Usluge na bilo koji način i u bilo kojem obliku unutar njezine deklarirane funkcionalnosti, uključujući:

• pregledavanje ili korištenje Sadržaja putem Usluge;

• registracija i/ili ovlaštenje u Usluzi;

• objavljivanje ili dogovaranje pristupa Sadržaju u Usluzi, uključujući objavljivanje hipertekstualnih veza na njega;

• drugo korištenje Usluge,

stvara sporazum o uvjetima ovog Sporazuma i dokumentima koji su u njemu navedeni.

1.4. Korištenjem bilo koje od gore navedenih prilika za korištenje Usluge potvrđujete sljedeće:

a) prije korištenja Usluge u cijelosti su pročitali uvjete i odredbe ovog Ugovora i obvezujuće dokumente navedene u njemu.

b) Prihvatite sve uvjete i odredbe ovog Ugovora i obvezujućih dokumenata navedenih ovdje u cijelosti bez ikakvih iznimaka ili ograničenja s vaše strane i obvezujte se da ćete ih se pridržavati ili prestati koristiti Uslugu. Ako se ne slažete s uvjetima ovog Ugovora i obvezujućim dokumentima koji su ovdje navedeni ili nemate pravo sklopiti ugovor na temelju njih, trebali biste odmah prestati s korištenjem Usluge.

c) Nositelj autorskih prava može izmijeniti Ugovor (uključujući bilo koji njegov dio) i/ili obvezujuće dokumente navedene u njemu bez posebne obavijesti. Nova verzija Sporazuma i/ili obvezujućih dokumenata navedenih u njemu stupa na snagu od trenutka objavljivanja na internetskoj stranici Nositelja prava ili skretanja pozornosti Korisnika u drugom prikladnom obliku, osim ako nova verzija Ugovora i/ili dokumenti navedeni u njemu nisu drukčije predviđeni obvezujućim strankama.

2. Opći uvjeti korištenja web stranice

2.1. Preduvjet za sklapanje ovog Ugovora je potpuno i bezuvjetno prihvaćanje i poštivanje od strane Korisnika u sljedećim slučajevima sa zahtjevima i odredbama definiranim sljedećim dokumentima ("Obvezujući dokumenti"):

a) Pravila o privatnosti objavljena i/ili dostupna na internetu u https://vokabula.com/pravila-uvjeti/politika-privatnosti/, koja sadrži pravila za pružanje i korištenje povjerljivih podataka, uključujući osobne podatke Korisnika.

b) Javna ponuda koja je objavljena i/ili dostupna na internetu na https://vokabula.com/pravila-uvjeti/placanje/ adresi i obvezujući je dokument za stranke ako Korisnik naruči kupnju plaćenih usluga.

2.2. Korištenje funkcionalnosti Usluge u ograničenom dijelu moguće je bez prethodne registracije i/ili autorizacije Korisnika u Usluzi. U ostatku dijela korištenje funkcionalnosti Usluge dopušteno je nakon što se Korisnik registrira i/ili ovlastio u Usluzi u skladu s pravilima koja je utvrdio Nositelj autorskih prava.

2.3. Popis funkcionalnosti, čija uporaba zahtijeva prethodnu registraciju i/ili autorizaciju, određuje se prema vlastitom nahođenju Nositelja autorskih prava i može se s vremena na vrijeme mijenjati.

2.4. Kako bi se registrirao, Korisnik se obvezuje pružiti pouzdane i potpune informacije o sebi o pitanjima ponuđenim u obrascu za registraciju te te podatke ažurirati. Ako Korisnik pruži netočne podatke ili Nositelj autorskih prava ima razloga vjerovati da su podaci koje je dao Korisnik nepotpuni ili nepouzdani, Nositelj autorskih prava ima pravo, prema vlastitom nahođenju, blokirati ili izbrisati osobni račun Korisnika, kao i odbiti Korisnika da koristi Uslugu u cijelosti ili djelomično.

2.5. Nositelj autorskih prava zadržava pravo u bilo kojem trenutku zahtijevati od Korisnika da potvrdi podatke navedene tijekom registracije i u tom smislu, zatraži popratne dokumente (posebno osobne dokumente), nedostavljanje koje se, prema odluci Nositelja autorskih prava, može izjednačiti s pružanjem netočnih informacija i imati posljedice predviđene odredbom 2.4. Sporazum.

2.6. U slučaju da podaci Korisnika navedeni u dokumentima koje je dostavio ne odgovaraju podacima navedenim tijekom registracije, kao i u slučaju da podaci navedeni tijekom registracije ne dopuštaju identifikaciju Korisnika, Nositelj autorskih prava ima pravo primijeniti mjere navedene u odredbi 2.4. Sporazum.

2.7. Tehnički, organizacijski i komercijalni uvjeti za korištenje Usluge mogu se upozoriti na Korisnike odvojenim objavljivanjem na web stranici ili obavještavanjem Korisnika.

2.8. Nositelj autorskih prava ima pravo postaviti ograničenja i uvesti druga tehnička ograničenja korištenja Usluge, o čemu će korisnici s vremena na vrijeme biti obaviješteni u obliku i na način prema odluci Nositelja autorskih prava.

3. Korisnička jamstva

Prihvaćanjem uvjeta ovog Ugovora izjavljujete i jamčite da:

3.1. Imate sva potrebna prava i ovlasti za sklapanje Ugovora o korištenju Usluge i njenom izvršenju;

3.2. Uslugu ćete koristiti isključivo u svrhe dopuštene ovim Ugovorom u skladu s njezinim odredbama, kao i zahtjevima primjenjivog prava i općeprihvaćene prakse;

3.3. Nećete poduzimati nikakve radnje koje su u sukobu ili ometaju pružanje Usluge ili rad relevantne opreme, mreža ili softvera putem kojeg se usluga pruža;

3.4. Vaše korištenje Usluge u posebne svrhe ne krši imovinska i/ili osobna neimovinska prava trećih strana, kao ni zabrane i ograničenja utvrđena primjenjivim zakonom, kao i zakon države vaše lokacije, uključujući, bez ograničenja, autorska i srodna prava, prava na zaštitne znakove, uslužne oznake i oznake podrijetla robe, prava na industrijski dizajn, prava na korištenje slika ljudi; Sadržaj i drugi podaci koje ste dali ne sadrže informacije i/ili slike koje vrijeđaju čast, dostojanstvo i poslovni ugled trećih strana, kao i informacije koje promiču nasilje, pornografiju, drogu, rasnu ili nacionalnu mržnju; i dobili ste sve potrebne suglasnosti od ovlaštenih osoba u vezi s korištenjem takvog Sadržaja.

4. Licenca za korištenje sadržaja

4.1. Prihvaćanjem uvjeta ovog Ugovora nositelju autorskih prava dajete jednostavnu (neisključivu) licencu za besplatno korištenje Sadržaja koji dodate (objavite ili emitirate) u Uslugu nositelja autorskih prava.

4.2. Ova jednostavna (neisključiva) licenca za korištenje Sadržaja dodjeljuje se Nositelju autorskih prava istovremeno s vašim dodavanjem Sadržaja u Uslugu nositelja autorskih prava tijekom cijelog trajanja isključivih prava na predmete autorskih prava i (ili) srodnih prava koja čine takav Sadržaj, za upotrebu u svim zemljama svijeta.

4.3. U okviru jednostavne (neisključive) licence dodijeljene Nositelju autorskih prava, dopušteno je koristiti Sadržaj na sljedeće načine:

• reproducirati Sadržaj, odnosno napraviti jednu ili više kopija Sadržaja u bilo kojem materijalnom obliku, kao i zabilježiti ih u memoriju elektroničkog uređaja (pravo na reprodukciju);

• distribuirati kopije Sadržaja, odnosno omogućiti pristup Sadržaju reproduciranom u bilo kojem materijalnom obliku, uključujući mrežu i druge načine, kao i prodajom, iznajmljivanjem, iznajmljivanjem, pružanjem besplatno, uključujući uvoz u bilo koju od ovih svrha (pravo na distribuciju);

• javno prikazati Sadržaj (pravo na javno prikazivanje);

• komunicirati Sadržaj na takav način da mu svaka osoba može interaktivno pristupiti s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme po svom izboru (pravo da ga učini dostupnim javnosti);

• izmijeniti Sadržaj, odnosno izmijeniti ili na drugi način obraditi Sadržaj, uključujući prijevod Sadržaja s jednog jezika na drugi (pravo na prilagodbu);

• pravo na dodjelu svih ili dijela stečenih prava trećim osobama (pravo na podlicenciranje).

4.4. U nedostatku predmeta autorskih prava ili srodnih prava u Sadržaju, prema ovom Ugovoru, nositelju autorskih prava pružate sadržaj - informacije i druge informativne materijale - za upotrebu na bilo koji način, uključujući mogućnost snimanja, sistematizacije, akumuliranja, pohrane, pojašnjenja (ažuriranja, izmjene), izdvajanja, korištenja, depersonalizacije, blokiranja, brisanja, uništavanja takvih podataka, prijenosa (distribucije, pružanja bilo kojoj trećoj strani za provedba bilo kakvih radnji od strane njih) prema vlastitom nahođenju Nositelja autorskih prava.

5. Zaštita autorskih prava

5.1. Svako korištenje vokabula.com (i/ili drugih internetskih stranica u vlasništvu Vokabula doo) podliježe zakonima o zaštiti autorskih prava. Dokumenti, informacije i sadržaji objavljeni na web stranici vokabula.com (i/ili drugim internetskim stranicama u vlasništvu Vokabula doo) ne smiju se kopirati, osim za individualnu uporabu i nekomercijalne svrhe, ali uvijek uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva kao i svih ostalih ograničenja prava.

5.2. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija dokumenata, informacija i sadržaja sa stranice vokabula.com dopuštena je isključivo temeljem prethodnog izričitog odobrenja Vokabula doo.

6. Ograničenja

Pristankom na uvjete ovog Ugovora razumijete i potvrđujete sljedeće:

6.1. Odredbe zakonodavstva o zaštiti prava potrošača ne primjenjuju se na odnose stranaka o pružanju Usluge besplatno.

6.2. Usluga se pruža za korištenje u infotainment svrhe na osnovi "kakav jest", u vezi s kojim vam nije pruženo nikakvo jamstvo da će Usluga ispuniti vaše zahtjeve; usluge će se pružati kontinuirano, brzo, pouzdano i bez grešaka; rezultati koji se mogu dobiti korištenjem Usluge bit će točni i pouzdani; kvaliteta bilo kojeg proizvoda, usluge, informacija i sadržaja dobivenog korištenjem Usluge ispunit će vaša očekivanja; sve pogreške u Sadržaju i/ili softveru Usluge bit će ispravljene.

6.3. Budući da se Usluga stalno nadopunjuje i ažurira novom funkcionalnošću, oblik i priroda pruženih usluga mogu se s vremena na vrijeme mijenjati bez prethodne obavijesti. Nositelj autorskih prava ima pravo, prema vlastitom nahođenju, prekinuti (privremeno ili trajno) pružanje usluga (ili bilo koje pojedinačne funkcije unutar usluga) svim Korisnicima općenito ili vama posebno, bez prethodne obavijesti.

6.4. Ne smijete, samostalno ili uz sudjelovanje trećih strana:

• kopirati (reproducirati) u bilo kojem obliku i na bilo koji način računalne programe i baze podataka uključene u Uslugu nositelja prava, uključujući bilo koji od njihovih elemenata i Sadržaja, bez dobivanja prethodne pisane suglasnosti vlasnika;

• obrnuti inženjering, oponašanje, dekompiliranje, rastavljanje, dešifriranje i izvođenje drugih sličnih radnji s Uslugom;

• kreirati softverske proizvode i/ili usluge koristeći Uslugu bez prethodnog odobrenja Nositelja autorskih prava.

6.5. Nositelj autorskih prava ni na koji način nije povezan sa sadržajem koji pružaju Korisnici u Usluzi i ne provjerava sadržaj, autentičnost i sigurnost takvog Sadržaja ili njegovih komponenti, kao ni njegovu usklađenost sa zahtjevima važećeg zakona, te imaju li Korisnici potrebnu količinu prava za njegovu distribuciju i/ili korištenje.
Svu odgovornost za sadržaj takvog Sadržaja i njegovu usklađenost sa zahtjevima važećeg zakona snosi osoba koja je stvorila ovaj Sadržaj i/ili ga dodala u Uslugu Nositelja autorskih prava.

6.6. Konkretno, zabranjeno vam je korištenje Usluge kako biste:

• Objavljivanje i/ili distribucija krivotvorenog materijala;

• postavljanje i/ili distribucija pornografskih materijala, kao i propaganda pornografije i dječje erotike, te oglašavanje intimnih usluga;

• širenje svih drugih zabranjenih informacija, uključujući materijale ekstremističke prirode, kao i onih usmjerenih na kršenje ljudskih prava i sloboda na temelju rase i nacionalnosti, vjere, jezika i spola, poticanje na nasilna djela protiv osobe ili na nehumano postupanje sa životinjama, pozivajući na počinjenje drugih nezakonitih radnji, uključujući objašnjenje postupka proizvodnje i uporabe oružja, lijekovi i njihovi prekursori itd.;

• širenje lažnih informacija kojima se diskreditira čast, dostojanstvo ili poslovni ugled trećih osoba;

• povlašteno ili isključivo postavljanje poveznica na druge stranice;

• poduzimanje drugih nezakonitih radnji, uključujući dobivanje neovlaštenog pristupa povjerljivim informacijama, njihovu distribuciju, nezakonit pristup računalnim informacijama, korištenje i distribuciju zlonamjernih računalnih programa, kršenje pravila za rad sredstava pohrane, obrade ili prijenosa računalnih informacija i informacijskih i telekomunikacijskih mreža, organizaciju kockanja, lutrija i drugih promotivnih aktivnosti kojima se krši trenutno Zakonodavstvo.

6.7. Obaviješteni ste o dodjeli Usluge i Sadržaja objavljenog na njoj u kategoriju 18+. Kada koristite Uslugu, možete primiti sadržaj za koji smatrate da sadrži uvredljive ili opscene informacije, kao i na drugi način kršiti primjenjivi zakon, prava i/ili interese trećih strana.

6.8. Ako pronađete pogreške u radu Usluge ili u Sadržaju objavljenom na njoj, obavijestite Nositelja autorskih prava na adresu navedenu u detaljima ili odvojeno na web stranici za uslugu podrške.

6.9. U slučaju otkrivanja kršenja vaših prava i/ili interesa u vezi s pružanjem Usluge, uključujući postavljanje neprimjerenog sadržaja od strane drugog Korisnika, trebali biste o tome obavijestiti Nositelja autorskih prava. Da biste to učinili, nositelju autorskih prava morate poslati pisanu obavijest s detaljnim opisom okolnosti kršenja i hipertekstualnom vezom na mrežnu adresu Sadržaja, u vezi s korištenjem kojih se krše vaša prava i/ili interesi.

6.10. Vi ste isključivo odgovorni za bilo kakvo kršenje obveza utvrđenih ovim Ugovorom i/ili primjenjivim zakonom, kao i za sve posljedice takvih kršenja (uključujući bilo kakav gubitak ili štetu koju nositelj autorskih prava i druge treće strane mogu pretrpjeti).

6.11. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba u vezi s vašim kršenjem bilo koje imovine i / ili osobnih neimovinskih prava trećih strana, kao i zabrana ili ograničenja utvrđenih zakonom, dužni ste proći službenu identifikaciju na zahtjev Nositelja autorskih prava, pružajući Nositelju autorskih prava ovjerenu obvezu samostalnog i o vlastitom trošku, navodeći podatke o vašoj putovnici.

6.12. U vezi sa zakonom utvrđenom odgovornošću za objavljivanje i omogućavanje pristupa nezakonitom Sadržaju, Nositelj autorskih prava zadržava pravo ukloniti bilo koji Sadržaj iz Usluge ili mu jednostrano ograničiti pristup dok od vas ne primi gore navedenu pisanu obvezu.

6.13. U slučaju opetovanog ili grubog kršenja uvjeta ovog Ugovora, uključujući obvezujuće dokumente navedene u njemu, i/ili zakonske zahtjeve, Nositelj autorskih prava zadržava pravo blokirati pristup Usluzi ili na drugi način ograničiti (prekinuti) pružanje usluga Korisniku koji koristi Uslugu.

6.14. U slučaju da se Nositelj autorskih prava smatra odgovornim ili mu se izrekne kazna u vezi s vašim kršenjem prava i/ili interesa trećih strana, kao i zakonom utvrđenim zabranama, dužni ste u potpunosti nadoknaditi gubitke Nositelja autorskih prava.

6.15. Nositelj autorskih prava isključen je iz bilo kakve odgovornosti u vezi s kršenjima koja ste počinili, kao i nanošenjem štete ili gubitaka u gore navedenim okolnostima.

6.16. U bilo kojim okolnostima, odgovornost Nositelja autorskih prava ograničena je na 10 eura (19,58 KM) i nameće mu se samo ako postoji krivnja u njegovim postupcima.

7. Obavijesti

7.1. Slažete se da ćete od Nositelja autorskih prava primiti adresu e-pošte navedenu prilikom rada s elektroničkim porukama s informacijama o usluzi (u daljnjem tekstu "podnositelji obavijesti") o važnim događajima koji se događaju unutar Usluge, uključujući u vezi sa sklapanjem i izvršenjem ugovora ili u vezi s njima.

7.2. Nositelj autorskih prava ima pravo koristiti obavijesti kako bi obavijestio Korisnika o promjenama i novim značajkama Usluge i/ili izmjenama Ugovora ili obvezujućih dokumenata navedenih u njemu.

8. Sporazum o uporabi elektroničkog potpisa

8.1. U odnosu između Nositelja autorskih prava i Korisnika mogu se koristiti elektronički dokumenti ovjereni jednostavnim elektroničkim potpisom.

8.2. Jednostavan elektronički potpis je elektronički potpis koji korištenjem korisnikove prijave i lozinke ili korisnikove e-mail adrese navedene prilikom korištenja Usluge (elektronički ključ za potpis) potvrđuje činjenicu generiranja elektroničkog potpisa izravno od strane Korisnika.

8.3. Sporazumom stranaka elektronički dokumenti potpisani jednostavnim elektroničkim potpisom priznaju se kao jednakovrijedni papirnatim dokumentima potpisanim rukopisnim potpisom.

8.4. Nositelj autorskih prava identificira Korisnika kojem jednostavan elektronički potpis odgovara prijavi i lozinki koju korisnik koristi navedenoj prilikom registracije i/ili autorizacije u Usluzi - u slučaju poduzimanja bilo kakvih radnji za korištenje Usluge ili putem adrese e-pošte koju korisnik koristi - u slučaju da Nositelj autorskih prava primi poruke s takve adrese.

8.5. Smatra se da sve radnje izvršene jednostavnim elektroničkim potpisom određenog Korisnika obavlja takav Korisnik.

8.6. Korisnik se obvezuje čuvati povjerljivost ključa za elektronički potpis. Konkretno, Korisnik nema pravo prenijeti svoju prijavu i lozinku niti omogućiti pristup svojoj e-pošti trećim osobama, te je u potpunosti odgovoran za njihovu sigurnost i individualnu uporabu, samostalno birajući način njihove pohrane i ograničavajući pristup njima.

8.7. U slučaju neovlaštenog pristupa prijavi i lozinki, njihovog gubitka ili otkrivanja trećim osobama, Korisnik je dužan odmah obavijestiti Nositelja autorskih prava slanjem e-maila s e-mail adrese navedene prilikom korištenja Usluge.

8.8. U slučaju gubitka ili neovlaštenog pristupa e-mailu, čija je adresa navedena prilikom korištenja Usluge, Korisnik je dužan odmah zamijeniti takvu adresu novom i o tome obavijestiti Nositelja autorskih prava slanjem e-maila s nove e-mail adrese.

9. Razno

9.1. Registrirani korisnik samostalno određuje uvjete i postupak korištenja funkcionalnosti Usluge, koji se, međutim, ni pod kojim uvjetima ne mogu proturječiti ovom Ugovoru.

9.2. Mjerodavno pravo. Ovaj Sporazum, postupak njegovog sklapanja i izvršenja, kao i pitanja koja nisu regulirana ovim Sporazumom, uređeni su važećim zakonodavstvom FBiH.

9.3. Arbitraža. Svi sporovi prema Sporazumu ili u vezi s njim podliježu razmatranju na sudu u skladu s važećim postupovnim pravom FBiH.

9.4. Promjene. Nositelj autorskih prava može jednostrano izmijeniti ili raskinuti ovaj Ugovor bez prethodne obavijesti Korisniku i bez plaćanja bilo kakve naknade u tom pogledu.

9.5. Verzija Sporazuma. Trenutna verzija ovog Ugovora objavljena je na web stranici Nositelja autorskih prava i dostupna je na internetu u https://vokabula.com/pravila-uvjeti/korisnicki-ugovor/.

10. Pojedinosti o nositelju autorskih prava

Puno ime: Vokabula društvo s ograničenom odgovornošću

Pravna adresa: Ilićka 29, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

ID broj: 4227904470006
PDV broj: 227904470006

E-pošta: infoobfsctd@vokabula.com

© Copyright 2016 - 2024 Vokabula. Napravljeno s ljubavlju u Mostaru.

Prijavite se za besplatnu uvodnu lekciju

Ispunite obrazac i na email ćemo vam odmah poslati login podatke za Vokabula Platformu!
valovi pattern

Prijavite se za besplatnu uvodnu lekciju

Odmah nakon ispunjavanja obrasca na email ćemo vam poslat login podatke za Vokabula Platformu!
valovi pattern