ed1c3b41 aaf1 43fd bf74 49f684d4c3eb 2x

Ljeto s Vokabulom

e1bb339d 867c 4e47 9136 642746f49034
7ec7bb36 654f 4eee 9e25 dded7112ac44 2x

Sve što ste ikad željeli znati o Triple Win projektu (na jednom mjestu)

AI Brzi sažetak Zainteresovane medicinske sestre/tehničari općeg i pedijatrijskog smjera mogu svoju prijavu za učestvovanje u Projektu poslati samoinicijativno Agenciji za rad i zapošljavanje (ARZ) u ...

min čitanja

Vokabula
26.01.2022
|
Ažurirano 26.01.2022

AI Brzi sažetak

  • Zainteresovane medicinske sestre/tehničari općeg i pedijatrijskog smjera mogu svoju prijavu za učestvovanje u Projektu poslati samoinicijativno Agenciji za rad i zapošljavanje (ARZ) u Sarajevu tokom cijele godine, s tim da su termini za ulazne intervjue fiksni, 3 puta godišnje.
  • Prijava se podnosi u nadležnoj službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini ili na adresu Agencije za rad i zapošljavanje (ARZ) u Sarajevu, Đoke Mazalića 3, 71 000 Sarajevo.
  • Sve informacije o uslovima i načinu prijave, kao i formulari za prijavu mogu se naći na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH http.

Kako brzo rastemo i širimo se svake godine, uvijek tražimo strastvene kandidate koji će se pridružiti projektu.

Zainteresovane medicinske sestre/tehničari općeg i pedijatrijskog smjera mogu svoju prijavu za učestvovanje u Projektu poslati samoinicijativno Agenciji za rad i zapošljavanje (ARZ) u Sarajevu tokom cijele godine, s tim da su termini za ulazne intervjue fiksni, 3 puta godišnje. ARZ će sve prijavljene kandidate obavijestiti o datumima sljedećih izbornih ciklusa.

Ne čekajte savršenu priliku da unaprijedite svoju karijeru. Iskoristite pogodnosti Triple Win projekta i naših stručnjaka da steknete nova iskustva i obogatite vašu karijeru.

Koji su uslovi za prijavu na Triple Win projekat?

Molimo da preuzmete dokument ispod ili da pogledate uslove javnog poziva na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje (ARZ) i krenete sa prikupljanjem dokumentacije.

Gdje poslati prijavu za Triple Win?

Prijava se može podnijeti putem pošte, na adresu Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Đoke Mazalića 3, 71 000 Sarajevo, sa naznakom “za Triple Win”. Trenutačno je to jedini način prijave.

Kako izgleda postupak posredovanja pri zapošljavanju kod njemačkih poslodavaca?

Postupak pri zapošljavanju je dosta pojednostavljen. Nakon ulaska u Projekat i položenog B1 Certifikata kao i pripremljene dokumentacije, prelazimo na fazu biranja poslodavca. Naravno da možete birati grad, ali tada sam proces traje nešto duže. Nakon pronalaska poslodavca, pripremamo vas za intervju i sam odlazak u Njemačku.

Kako teče proces odlaska u Njemačku?

triple win projekat zapošljavanja medicinara iz BiH u SR Njemačkoj

Na koji period će važiti moja boravišna dozvola?

Svaka ulazna viza se izdaje na 6 mjeseci. Nakon 6 mjeseci vi produžavate vizu u odjelu za strance u vašem gradu. /Auslanderbehorde. Najčešće se druga viza izdaje na period od godine dana, dok ne završite proces Anerkennunga i ne položite B2, a poslije dobijate vizu na neodređen vremenski period/unbefristete Visum.

Da li mogu povesti i svoju porodicu?

Naravno, svaki poslodavac će vam omogućiti spajanje sa porodicom. Bitno je naglasiti da u tom slučaju pratite informacije Spajanje s porodicom na stranici Ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini. Naravno, i u tom segmentu vam pomažemo i prikupljamo informacije kako bi sto lakše i brže vaša porodica bila s vama.

Hoću li imati podršku prilikom integracije u Njemačkoj?

Naše, ali i podrške budućeg poslodavca neće manjkati. Za sve informacije, nedoumice i pitanja vam stojimo na raspolaganju.

Mogu li se doktori medicine prijaviti na projekat?

Nažalost, ne. Naš projekat se striktno pridržava kodeksa ponašanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i posreduje samo stručno medicinsko osoblje koje je na tržištu rada suficitarno, a sa doktorima u BiH to nije slučaj.

Da li je potreban određeni stepen poznavanja njemačkog jezika za prijavu na projekat?

Za učešće u projektu Triple Win nije potrebno poznavanje njemačkog jezika. Međutim, kako je poznavanje tog jezika do nivoa B1 uslov za odlazak i rad u Njemačkoj, mi za naše kandidate organiziramo besplatne kurseve njemačog jezika do zahtijevanog nivoa.

Ko se može prijaviti?

Za posredovanje preko Triple Win projekta pri zapošljavanju u Njemačkoj mogu se prijaviti kvalificirane medicinske sestre ili tehničari, opšteg ili pedijatrijskog smjera. Druge srodne grupe zanimanja, kao npr. pomoćnici u zdravstvenoj njezi, babice, fizioterapeuti i sl., kao i prekvalifikacije ne uzimaju se u obzir za posredovanje preko Triple Win projekta. Projekat također ne posreduje pri zapošljavanju doktora medicinskih nauka niti specijalističkih disciplina iz Bosne i Hercegovine. Prijava se podnosi u nadležnoj službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini ili na adresu Agencije za rad i zapošljavanje (ARZ) u Sarajevu, Đoke Mazalića 3, 71 000 Sarajevo.

Gdje mogu naći informacije o prijavi?

Sve informacije o uslovima i načinu prijave, kao i formulari za prijavu mogu se naći na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH http://www.arz.gov.ba, a možete nas pratiti i kontaktirati i preko Triple Win facebook stranice @triplewinBiH.

Zašto medicinske sestre gerijatrijskog smjera ne mogu da se prijave za učešće u projektu kada su u Njemačkoj tražene?

Zbog neusaglašenog sistema i procesa verifikacije diploma, u okviru projekta Triple Win nije moguće posredovanje medicinskih sestara gerijatrijskog smjera.

Posredujete li za ljude koji imaju dug „staž“ na birou?

U zavisnosti od toga da li osoba ima radno iskustvo od barem 6 mjeseci u proteklih 5 godina, ili barem 2 godine u proteklih 7 godina. Radno iskustvo se može steći i volontiranjem u nekoj od adekvatnih medicinskih ustanova kao medicinski radnik, nakon čega je moguća prijava na projekat.

Da li sa 56 godina mogu da se prijavim na projekat, kvalifikovana sam medicinska sestra, opšteg smjera?

Projekat Triple Win nema striktno definisanu starosnu dob kao uslov za prijavu. Jedini uslov je da kandidat ima radnog iskustva od barem šest mjeseci u zadnjih pet godina, ili dvije godine u zadnjih sedam godina. Ponavljamo da je radno iskustvo moguće steći i volontiranjem u nekoj od adekvatnih medicinskih ustanova u trajanju od šest mjeseci.

Kasno sam vidjela poziv, rok je već prošao, a željela bih se prijaviti na Triple Win projekat. Šta da radim?

Ukoliko ispunjavate uslove konkursa, za učešće u Triple Win projektu se uvijek možete prijaviti. Javni poziv ARZ-a je uvijek otvoren i podrazumijeva tokom jedne godine 3 izborna ciklusa. Agencija za rad i zapošljavanje objavljuje novi poziv pred intervjue, sa rokom do kojeg se trebaju izvršiti prijave za taj krug. Ukoliko zakasnite, vaša kasno dospjela prijava će biti uvažena za sljedeći krug intervjua. Dakle, ukoliko ste se jednom prijavili, nije potrebna ponovna prijava.

Koji dokumenti se trebaju predati za prijavu putem e-maila?

Prijavu nije moguće napraviti putem e-maila. Ukoliko se želite prijaviti za posredovanje putem Triple Win projekta, to možete učiniti u lokalnom birou za zapošljavanje ili poštom na adresu Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Djoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo. Sve informacije o uslovima i načinu prijave, kao i formulari za prijavu mogu se naći na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH http://www.arz.gov.ba, a i facebook stranica redovno objavljuje sve informacije u vezi sa posredovanjem za poslodavce u Njemačkoj.

Poslala sam prijavu putem facebook stranice. Da li je to dovoljno?

Prijavu nije moguće obaviti putem facebooka. Naša facebook stranica prvenstveno služi za lakšu komunikaciju i informisanje zainteresiranih. Za posredovanje putem Triple Win projekta možete se prijaviti u lokalnom birou za zapošljavanje ili vašu prijavnu dokumentaciju poslati poštom na adresu Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo. Sve informacije o uslovima i načinu prijave, kao i formulari za prijavu mogu se naći na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH http://www.arz.gov.ba.

Trebam nekoliko informacija o vašem projektu. Kako i kada mogu doći do vas u poslovnicu?

Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti savjetniku za zapošljavanje u nadležnoj službi za zapošljavanje, ili pogledati na web stranici www.arz.gov.ba, te na adresama:

Agencija za rad i zapošljavanje BiH (ARZ)
Đoke Mazalića 3
71 000 Sarajevo
Tel: 033 560 340

ili

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Projekat Triple Win
Splitska 7
71 000 Sarajevo

Kontakt osoba: Emir Čomor (ed.zigobfsctd@romoc.rime)
Tel: 033 444 868 (svakim radnim danom od 08:00 – 16:00)

Ko i kako se može prijaviti na Projekat Triple Win?

Na poziv za intervjue mogu se prijaviti medicinske sestre/tehničari ili pedijatrijske sestre/tehničari. Radno iskustvo:

Minimalno radno iskustvo od šest mjeseci u zadnje 4 godine (opšta njega, stažiranje, volonterski angažman, privatna njega u kući) ili 2 godine u zadnjih 7 godina Kandidatkinje i kandidati moraju: · Posjedovati državljanstvo Bosne i HercegovineImati stalno prebivalište u Bosni i HercegoviniPosjedovati dokaz o redovno završenoj medicinskoj školi u Bosni i Hercegovini za medicinsku sestru/tehničara minimalno IV stepen – opšti smjer ili pedijatrijska sestra/tehničarDokaz stručne spreme je obavezan. Poznavanje njemačkog jezika nije uslov za prijavu na projekat.

Ukoliko ispunjavate sve druge navedene uslove, projekat vam obezbjeđuje besplatan kurs njemačkog jezika do B1 nivoa, kao i polaganje B1 certifikata na Goethe-Institutu. Plaćeni su i putni troškovi do Njemačke.

* Od 1.9.2021. godine, Triple Win projekt nagrađuje sa 500 eura sve kandidate koji iz prvog pokušaja polože B1 ispit.

* Od 1.1.2022. godine, Triple Win će snositi troškove prijevoda dokumentacije, za nove kandidate, neophodne za priznavanje stručnih kvalifikacija, kao i troškove ovjere tih dokumenata u Ambasadi SR Njemačke.

Imam prekvalifikaciju sa privatne ustanove. Da li se mogu prijaviti na vaš projekat?

Za sad posredujemo samo za medicinske sestre i tehničare koji su diplomu stekli redovnim obrazovanjem.

Zašto (još) ne posredujete za prekvalifikovane medicinske radnike?

Niti jedna pokrajina u Njemačkoj, sa izuzetkom Hessena, ne prihvata diplome stečene prekvalifikacijom. Kako broj poslodavaca u Hessenu nije dovoljan da bismo pružili jednake šanse svim zainteresiranim kandidatima sa prekvalifikacijom, za sad nismo u mogućnosti posredovati za te kandidate.

Završila sam srednju zubotehničku školu u Sarajevu i višu medicinsku u Beogradu. Imam 6 godina radnog staža. Želim raditi u Njemačkoj kao medicinska sestra. Mogu li se prijaviti na vaš projekat.

Da, generalno u projektu možete učestvovati sa dodatnim stečenim zvanjem „viša ili diplomirana medicinska sestra“ opšteg smjera, ukoliko ste odradili stažiranje nakon više škole, položili državni ispit nakon više škole, a u vašem slučaju i ukoliko ste u BiH izvršili priznavanje diplome završene visoke škole u Beogradu.

Završila sam kurs za njegovateljice. Željela bih raditi kao njegovateljica u Njemačkoj. Da li se mogu prijaviti za posredovanje preko vašeg projekta?

Za sad ne, u projektu mogu učestvovati samo oni koji su kroz redovno školovanje stekli zvanje medicinska sestra/tehničar opšteg ili pedijatrijskog smjera.

Da li posredujete i za druga medicinska usmjerenja, osim medicinskih sestara/tehničara?

Druge srodne grupe zanimanja, kao npr. pomoćnici u zdravstvenoj njezi, babice, fizioterapeuti, laboranti i sl., kao i prekvalifikacije za sad se ne uzimaju u obzir za posredovanje preko Triple Win projekta. Projekat također ne posreduje ni zapošljavanje doktora medicinskih nauka iz Bosne i Hercegovine.

Da li pomažete pri zapošljavanju ljudi koji su već pronašli poslodavca?

Samo u slučaju kada se radi o jednom od naših poslodavaca, sa kojima imamo ostvarenu dugogodišnju saradnju, a koji zapošljavaju isključivo preko našeg projekta.

Mogu li jedan dokument/potvrdu koja trenutno nedostaje za prijavu dostaviti naknadno?

Dokument koji opravdano niste bili u mogućnosti priložiti uz prijavu (npr Uvjerenje o položenom državnom ispit, koje čekate) možete svakako naknadno dostaviti.

Koliko traje period do odlaska u Njemačku preko vašeg projekta?

Od dana izbora tj. prijema kandidata u projekat do dana odlaska u Njemačku protekne otprilike 3 do 9 mjeseci, što prvenstveno zavisi od vašeg poznavanja njemačkog jezika i učenja istog.

Na koliko vezujete kandidate ugovorom ili se mogu vratiti ukoliko mi bude preteško preseljenje? Kakve su posljedice po mene odlučim li se na povratak?

Triple Win ne potpisuje ugovore sa kandidatima, nego se ugovor potpisuje između kandidata i poslodavca, na čiju ponudu kandidat pristane. Projekat samo posreduje u ovom procesu. Ugovori su standardni, prema njemačkom zakonu i pod istim uslovima kao i za njemačke radnike.

Prvi ugovor se potpisuje „pod nadzorom” ARZ-a (Agencije za rad i zapošljavanje BiH) i ona je tako reći garant svih definisanih uslova koji proističu iz Dogovora izmedju Njemačke i BiH o posredovanju medicinskih sestara i tehničara. Ovdje se prije svega misli na minimalnu zagarantovanu platu prije (2400,00 Eur) i poslije nostrifikacije (2600,00 Eur), obaveze poslodavca da obezbijedi adekvatan smještaj, pruži podršku procesu nostrifikacije diplome i jezičke pripreme do B2 nivoa.

Ovaj ugovor se potpisuje na godinu dana, a eventualni raniji prekid je moguć uz poštivanje odredbi otkaznog roka.

Da li sam u obavezi prihvatiti prvu ponudu posla preko vašeg projekta?

Naši kandidati ni u kom slučaju nisu u obavezi prihvatiti prvu ponudu posla putem Triple Win, niti će to uticati na njegovo dalje učešće u posredovanju putem našeg projekta.

Kakva je mogućnost izbora lokacije u Njemačkoj pri zapošljavanju? Naime, bilo bi mi lakše da sam bliže rodbini koja tamo već duže živi?

Koliko god je to u našoj mogućnosti, Triple Win projekat uvažava preference koje se tiču lokacije u Njemačkoj, jer je blizina rodbine ili prijatelja jedan od bitnih elemenata u olakšanju samog procesa integracije.

Završila sam srednju medicinsku školu (smjer psihogerijatrija), a zatim se prekvalifikovala za opšti smjer. Staž sam završila u kliničkom centru kao medicinska sestra tehničar. Mogu li se prijaviti za vaš projekat?

U Triple Win projektu mogu učestvovati samo kandidati koji su kroz redovno školovanje stekli zvanje medicinska sestra/tehničar ili pedijatrijska sestra/tehničar. Zbog toga nismo u mogućnosti posredovati za vas.

Da li je potreban stručni ispit da bih se prijavio na vaš projekat?

Da, svakako, to je jedan od osnovnih uslova za prijavu, prema zahtjevima konkursa.

Po zanimanju sam diplomirani psiholog, što znači da mogu raditi i u zdravstvu. Završila sam gimnaziju. Da li se mogu prijaviti na vaš projekat?

Triple Win projekat posreduje isključivo za kandidate koji su redovnim školovanjem stekli zvanje medicinske sestre/ tehničara opšteg ili pedijatrijskog smjera. Za druge struke nismo u mogućnosti posredovati.

Medicinska sam sestra opšti smjer, želim se prijaviti za posredovanje putem vašeg projekta, ali ne poznajem njemački jezik. Da li se mogu prijaviti?

Za prijavu na projekat nije potrebno poznavanje njemačkog jezika. Za naše kandidate omogućavamo besplatne kurseve njemačkog jezika u školi Vokabula i polaganje do nivoa B1, a po odlasku u Njemačku, poslodavci su dužni omogućiti pohađanje kursa i polaganje ispita.

Podijeli

Pridružite se našem newsletteru!

Nema spama - samo dobre stvari. Najbolji učenici čitaju najbolje članke.
16.000+ čitatelja

Pridružite se našem newsletteru!

Nema spama - samo dobre stvari. Najbolji učenici čitaju najbolje članke.
16.000+ čitatelja

Sadržaj

Testirajte svoje znanje njemačkog ili engleskog i dobijte besplatni probni sat!

Koliko je vremena potrebno da naučiš jezik s Vokabulom?

Bliže ste nego što mislite u postizanju svojih jezičnih ciljeva.
© Copyright 2016 - 2024 Vokabula. Napravljeno s ljubavlju u Mostaru.

Prijavite se za besplatnu uvodnu lekciju

Ispunite obrazac i na email ćemo vam odmah poslati login podatke za Vokabula Platformu!
valovi pattern

Prijavite se da dobijete besplatnu uvodnu lekciju

Odmah nakon ispunjavanja obrasca na email ćemo vam poslat login podatke za Vokabula Platformu!
valovi pattern