Želite nastaviti svoju karijeru u Njemačkoj? Mi vam možemo pomoći!

Triple Win Bosna i Hercegovina

Vodimo vašu karijeru na novu razinu

Triple Win je projekat (ne agencija) koji se sprovodi na osnovu Dogovora o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog između Njemačke savezne agencije za rad (BA) i Agencijom za rad i zapošljavanje BiH (ARZ).

Stručno osoblje se priprema za rad u Njemačku kroz besplatne jezične i stručne obuke, te prati tokom integracije. U Njemačkoj prolaze kroz proces nostrifikacije - priznavanja diplome koji trebaju završiti u toku prvih 12 mjeseci.

(Potpuno) Besplatno posredovanje medicinara u Njemačku

Od početka projekta, 2012. godine do danas, uspješno je posredovano oko 800 medicinskih sestara i tehničara, za različite poslodavce u Njemačkoj.

Projekt omogućava veću sigurnost u procesu, jer nudi sistemsko i posredovano zapošljavanje kod pouzdanih poslodavaca u Njemačkoj, te praćenje, što znači stalni kontakt sa kandidatom, od prijave na konkurs, do njihove pune integracije u njemačko društvo.

U tom periodu kandidat ima punu podršku u pripremi, odlasku i integraciji u novu sredinu. Kandidati se pripremaju kroz besplatne jezičke, stručne i orijentacione kurseve, nakon čega slijedi pomoć pri spajanju sa poslodavcima u Njemačkoj i sklapanju ugovora o radu.

Triple Win - jedan program, puno prednosti

Ne čekajte savršenu priliku da unaprijedite svoju karijeru. Iskoristite pogodnosti Triple Win projekta i naših stručnjaka da steknete nova iskusta i obogatite vašu karijeru.

Šta (još) možete očekivati od projekta Triple Win?

 • Besplatan kurs njemačkog jezika do zahtjevanog nivoa
 • Dva besplatna izlaska na Goethe-ispit
 • Bonus od 500€ za one kandidate koji B1 ispit polože iz prvog pokušaja
 • Plaćeni putni troškovi do poslodavca u Njemačkoj
 • Kurs stručne spreme, koji za cilj ima usklađivanje stručnog znanja sa njemačkim sistemom medicinske njege, radi lakšeg početka rada
 • Obuku s ciljem lakše adaptacije – neophodno početno znanje o životu i radu u SR Njemačkoj, te opšte informacije o njemačkoj kulturi i društvu, administrativnim zahtjevima i procesima
 • Pomoć i posredovanje pri pronalaženju provjerenih poslodavaca
 • Posredovanje pri zaključivanju radnog odnosa u SR Njemačkoj, pod istim uslovima kao i za njemačke državljane
 • Pomoć u pripremi aplikacije za radnu vizu
 • Savjetovanje i podršku tokom prve godine rada
 • Od 01.01.2022. godine, Triple Win će snositi troškove prijevoda dokumentacije neophodne za priznavanje stručnih kvalifikacija, kao i troškove ovjere tih dokumenata u Ambasadi SR Njemačke

Kako se prijaviti?

Kako brzo rastemo i širimo se svake godine, uvijek tražimo strastvene kandidate koji će se pridružiti projektu.

Zainteresovane medicinske sestre/tehničari općeg i pedijatrijskog smjera mogu svoju prijavu za učestvovanje u Projektu poslati samoinicijativno Agenciji za rad i zapošljavanje (ARZ) u Sarajevu tokom cijele godine, s tim da su termini za ulazne intervjue fiksni, 3 puta godišnje. ARZ će sve prijavljene kandidate obavjestiti o datumima sljedećih izbornih ciklusa.

 • Uslovi za prijavu na projekat

  Molimo da pogledate uslove javnog poziva na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje (ARZ) i krenete sa prikupljanjem dokumentacije.

 • Gdje poslati prijavu?

  Prijava se može podnijeti putem pošte, na adresu Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Đoke Mazalića 3, 71 000 Sarajevo, sa naznakom “za Triple Win”