ed1c3b41 aaf1 43fd bf74 49f684d4c3eb 2x

Ljeto s Vokabulom

e1bb339d 867c 4e47 9136 642746f49034
7ec7bb36 654f 4eee 9e25 dded7112ac44 2x

Präteritum – Prošlo vrijeme u njemačkom jeziku (Ultimativni vodič) [A1-C2]

AI Brzi sažetak Na sjeveru Njemačke naići ćete na više oblika preterita u govornom i pisanom njemačkom nego na jugu, gdje je – u nekim regijama/dijalektima – preterit čak gotovo potpuno nest...

min čitanja

Vokabula
26.03.2023
|
Ažurirano 26.03.2023

AI Brzi sažetak

 • Na sjeveru Njemačke naići ćete na više oblika preterita u govornom i pisanom njemačkom nego na jugu, gdje je – u nekim regijama/dijalektima – preterit čak gotovo potpuno nestao.
 • Präteritum, prošlo vrijeme u njemačkom jeziku koristimo posebno u pisanom jeziku poput književnosti, (novinskih) izvješća kao i u vrlo formalnom govornom njemačkom jeziku.
 •  Jedan dio glagola s kojima se susrećete već na A1 i A2 nivou obično se koristi u preteritu, a da rečenica ne zvuči vrlo formalno.

Ovaj vas članak uči svemu što trebate o drugom najvažnijem njemačkom prošlom vremenu: prošlom vremenu u njemačkom jeziku – Präteritum. Pokazati ćemo vam točno kako i kada ga koristiti. 

Präteritum ili Perfekt?

Na vašem A1 i A2 tečaju njemačkog jezika, vjerojatno ste prvi put učili prošlo vrijeme u njemačkom jeziku od sein i haben. Za ova dva super važna glagola učili ste njihove oblike prošlog vremena (ich war, ich hatte), dok ste učili drugo prošlo vrijeme (Perfekt) oblike za druge glagole. Tako na primjer možete reći: “Ich war in Deutschland.” (Bio/-la sam u Njemačkoj) ili “Ich hatte heute Deutschkurs.” (Danas sam imao/-la kurs njemačkog), a ukoliko ste gledali Film, mogli biste reći: “Ich habe einen Film gesehen.”

U većini slučajeva nije pogrešno koristiti bilo koji od dva oblika prošlog vremena. To jednostavno ovisi o tome koliko formalno želite zvučati. Samo u vrlo specifičnim slučajevima obvezno je koristiti jedno umjesto drugoga.

Na govornom/neslužbenom njemačkom jeziku

U govornom njemačkom jeziku imamo tendenciju da koristimo perfekt za prošlo vrijeme za 99% svih njemačkih glagola.

(1) Gestern wachte ich sehr früh auf.
(2) Gestern bin ich sehr früh aufgewacht.

To znači da je (2) PUNO češći u govornom njemačkom nego (1). Zvučat ćete vrlo formalno ako koristite preterit s “aufwachen”, ili s većinom glagola. S nekim ćete glagolima čak zvučati kao da ste putovali iz prošlog stoljeća vremeplovom – baš kao u sljedećem primjeru.

(3) Ich aß einen Apfel.
(4) Ich habe einen Apfel gegessen.

Imajte na umu da moramo dodati zvjezdicu našem pravilu (savršeno vrijeme za govorni njemački). Jedan dio glagola s kojima se susrećete već na A1 i A2 nivou obično se koristi u preteritu, a da rečenica ne zvuči vrlo formalno. Tu spadaju: sein, haben, werden i modalni glagoli . Pogledaj dolje za potpuni popis.

(5) Ich war gestern sehr müde.
(6) Ich hatte viel Spaß auf der Party.
(7) Mein Fahrrad wurde Journalistin.
(8) Ich musste das Auto waschen.

Međutim, ne bi bilo pogrešno ni ove glagole upotrijebiti u perfektu. Ali imajte na umu da je preterit češći kod ovih glagola.

(9) Ich bin gestern sehr müde gewesen.
(10) Ich habe viel Spaß auf der Party gehabt.
(11) Ich bin Journalistin geworden. (pasiv)
(12) Ich habe das Auto waschen müssen.

Savjet: Za govorni njemački koristite Perfekt.

Na pisanom/formalnom njemačkom jeziku

Präteritum, prošlo vrijeme u njemačkom jeziku koristimo posebno u pisanom jeziku poput književnosti, (novinskih) izvješća kao i u vrlo formalnom govornom njemačkom jeziku.

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachtefand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob […]
(Početak Kafkine “Metamorfoze”)

U novinskim izvješćima ponekad ćete pronaći tekstove sa oba oblika prošlog vremena: neki se glagoli koriste u preteritu, dok se drugi koriste u perfektu.

Savjet: Za formalno pisani i formalni govorni njemački možete koristiti Präteritum.

Obavezni Perfekt

Perfekt je obavezan samo u jednom slučaju: kada se govori u sadašnjem vremenu o radnji koja je dovršena malo prije.

Schau mal, es hat geregnet. Die Straßen sind ganz nass.
Vidi, padala je kiša. Ulice su (jako) mokre.

Finden, laufen, geben i gehen

U doslovnom smislu , vrijeme Perfekt se preferira u govornom njemačkom jeziku, dok se Präteritum koristi u figurativnijem značenju. Što se tiče figurativnog značenja, Perfekt je manje uobičajen za finden, laufen, gebengehen, no nije pogrešno ukoliko se koristi:

 1. finden (pronaći fizički objekt vs izraziti svoje mišljenje)
  Sie hat nach langem Suchen ihren Schlüssen gefunden.
  Ich fand den Film gar nicht gut.
 2. laufen (hodati/trčati vs napredovati/uspjeti)
  Er ist nach Hause gelaufen.
  Wie lief die Prüfung gestern? (također: Wie ist die Prüfung gestern gelaufen?)
 3. geben (dati nešto vs postojati)
  Er hat mir den Schlüssel gegeben.
  Es gab leider viele Probleme. (es gibt = postoji)
 4. gehen (ići na neko mjesto vs biti moguće/raditi se o)
  Er ist gestern einkaufen gegangen.
  Ich konnte nicht kommen. Es ging leider nicht.
  Im Meeting ging es um das neue Projekt.

Regionalne razlike

Na sjeveru Njemačke naići ćete na više oblika preterita u govornom i pisanom njemačkom nego na jugu, gdje je – u nekim regijama/dijalektima – preterit čak gotovo potpuno nestao.

Pravilni oblici prošlog vremena

Oblici preterita pravilnih glagola tvore se dodavanjem preteritnih završetaka -te, -test, -te, -ten, -tet i -ten na glagolsku osnovu. Osnova se tvori odbijanjem završetka -en ili -n od infinitiva glagola. Glagoli koji završavaju na “ten” ili “den” imaju dodatno “e ” ispred preteritnih završetaka radi lakšeg izgovora.

Präteritum - Prošlo vrijeme u njemačkom jeziku
Präteritum - Prošlo vrijeme u njemačkom jeziku
Präteritum - Prošlo vrijeme u njemačkom jeziku

Nepravilni oblici prošlog vremena

Vjerojatno ste pogodili: postoji dosta nepravilnih oblika Präterituma. Većina nepravilnih glagola mijenja samoglasnik i nemaju glagolski nastavak za 1. i 3. lice jednine (unregelmäßige Verben). Neki mijenjaju svoj samoglasnik, ali zadržavaju normalne (pravilne) nastavke glagola (Mischverben)*.

Najvažniji mješoviti glagoli (promjena osnove, ali normalni završeci) su: können, dürfen, müssen, mögen, wissen, brennen, bringen, denken, haben, kennen, nennen, rennen.

*Možete provjeriti ovu web stranicu za više informacija o navedenim grupama i klasifikacijama.

Popis važnih glagola koji se često koriste u Präteritumu

Sljedeći glagoli se obično koriste u Präteritumu, čak i u neformalnom jeziku:

1) sein, haben, werden
2) modalni glagoli
3) pozicioni glagoli (liegen, stehensitzen, hängen)
4) pregršt drugih glagola (pogledajte tablicu u nastavku)

Trebali biste ih pokušati zapamtiti. Za sve druge glagole Präteritum je prilično rijedak, osim za vrlo formalni ili književni njemački (pogledaj iznad).

Za razinu A2 dovoljno je poznavati Präteritum oblike skupine 1) i 2). Za razinu B1 preporučam da naučite i oblike grupe 3). A za B2 nivo na svom repertoaru možete dodati grupu 4). Napredni učenici (C1+), a posebno ako žele biti u mogućnosti koristiti vrlo formalan pisani njemački, mogu pokušati zapamtiti Präteritum oblike svih glagola. Najvažnije nepravilne oblike možete pronaći ispod ove tablice.

Imajte na umu da ovaj popis uključuje pravilne i nepravilne oblike.

Infinitiv
Osnovna promjena
sadašnjeg vremena
PrijevodPräteritum
Perfket
1)
seinnepravilni glagolbitiwarist gewesen
habennepravilni glagolimatihattehat gehabt
werdennepravilni glagolpostatiwurdeist (ge)worden
2)
dürfennepravilni glagolsmjetidurftehat gedurft
könnennepravilni glagolmoćikonntehat gekonnt
mögennepravilni glagolvoljetimochtehat gemocht
müssennepravilni glagolmoratimusstehat gemusst
sollennepravilni glagoltrebatisolltehat gesollt
wollennepravilni glagolželjetiwolltehat gewollt
3)
liegenležatilaghat gelegen
hängenvisitihinghat gehangen
sitzensjeditisaßhat gesessen
stehenstajatistandhat gestanden
4)
bleibenostatibliebist geblieben
brauchentrebatibrauchtehat gebraucht
denkenmislitidachtehat gedacht
findenpronaćifandhat gefunden
gebene -> idatigabhat gegeben
gehenićigingist gegangen
haltena -> äčuvatihielthat gehalten
kennenznatikanntehat gekannt
kommendoćikamist gekommen
laufena -> ähodatiliefist gelaufen
meinenmislitimeintehat gemeint
sagenrećisagtehat gesagt
wissenich weiß
du weißt
er weiß
znatiwusstehat gewusst

Tablica: važni glagoli koji se često koriste u Präteritumu

Popis nepravilnih oblika prošlog vremena

Ovo je popis nepravilnih oblika Präterituma. U prethodnom odjeljku pokazali smo vam glagole koji se često koriste u Präteritumu, čak i u govornom njemačkom jeziku. Ako vam je ova tema još uvijek teška, preporučujem da se usredotočite na posljednju tablicu.

InfinitivOsnovna promjena
sadašnjeg vremena
PrijevodPräteritumParticip 2
+ pomoćni
backen(a -> ä)peći (kolače)backte, (buk)hat gebacken
befehlene -> ienareditibefahlhat befohlen
beginnenpočetibegannhat begonnen
beißenugristibisshat gebissen
bietenponuditibothat geboten
bittenzamolitibathat gebeten
bratena -> äpržiti, peći (meso…)briethat gebraten
brennengoritibranntehat gebrannt
bringendonijetibrachtehat gebacht
denkenmislitidachtehat gedacht
empfehlene -> iepreporučitiempfahlhat empfohlen
essene -> ijestihat gegessen
fahrena -> ävozitifuhrist gefahren
fangena -> äuhvatitifinghat gefangen
fliegenletjetiflogist geflogen
gebene -> idatigabhat gegeben
gehenićigingist gegangen
genießenuživatigenosshat genossen
gewinnenpobijediti, osvojitigewannhat gewonnen
habennepravilni glagol!imatihattehat gehabt
haltena -> äčuvatihielthat gehalten
heißenzvati sehießhat geheißen
helfene -> ipomoćihalfhat geholfen
kennenznatikanntehat gekannt
kommendoćikamist gekommen
lassena -> ädopustitiließhat gelassen
hat [Inf.] lassen
laufena -> ähodati, trčatiliefist gelaufen
leidenpatitilitthat gelitten
leihenposuditiliehhat geliehen
lesene -> iečitatilashat gelesen
liegenležati (na kauču, krevetu…)laghat gelegen
lügenlagatiloghat gelogen
nehmenehm -> immuzetinahmhat genommen
nennenimenovatinanntehat genannt
ratena -> äpogoditiriethat geraten
rennentrčatirannteist gerannt
rufenzvati nekogariefhat gerufen
scheinensjajiti, činiti seschienhat geschienen
schießenpucatischosshat geschossen
schlafena -> äspavatischliefhat geschlafen
schließenzatvoritischlosshat geschlossen
schneidenizrezatischnitthat geschnitten
schreibenpisatischriebhat geschrieben
schreienvrištatischriehat geschrien
schwimmenplivatischwammhat/ist geschwommen
sehene -> ievidjetisahhat gesehen
seinnepravilni glagol!bitiwarist gewesen
singenpjevatisanghat gesungen
sitzensjeditisaßhat gesessen
sprechene -> ipričati, govoritisprachhat gesprochen
stehenstajatistandhat gestanden
stehlene -> ieukrastistahlhat gestohlen
steigenuzdići (se), porastistiegist gestiegen
sterbene -> iumrijetistarbist gestorben
streitensvađati (se)stritthat gestritten
tragena -> änosititrughat getragen
treffene -> iupoznatitrafhat getroffen
treibenbaviti se (sportom)triebhat getrieben
trinkenpititrankhat getrunken
tunčinititathat getan
vergessene -> izaboravitivergaßhat vergessen
verlierenizgubitiverlorhat verloren
wachsena -> ärastiwuchsist gewachsen
waschena -> äopratiwuschhat gewaschen
werdennepravilan glagol!postatiwurdeist geworden
ist [Part. 2] worden
werfene -> ibacitiwarfhat geworfen
wissenirregular!znatiwusstehat gewusst
ziehenpovućizoghat gezogen
ist gezogen (move)
zwingenprisilitizwanghat gezwungen

Tablica: najvažniji nepravilni oblici prošlih vremena

Zaključak

 • Možete koristiti Perfekt vrijeme u govornom njemačkom za većinu glagola.
 • Iznimke: Haben, sein, werden i modalni glagoli te još nekoliko glagola često se koriste u Präteritumu – čak i u govornom njemačkom jeziku.
 • Kada je u pitanju vrlo formalni njemački: Koristite Präteritum!
 • Za tvorbu preterita kod pravilnih glagola koristimo glagolskoj osnovi se dodaju završeci “te”, “test”, “te” , “ten”, “tet”, “ten” (machen -> machte)
 • Ali postoji mnogo nepravilnih glagola koji mijenjaju samoglasnik, te je njih potrebno naučiti napamet, budući da su jako česti u svakodnevnoj komunikaciji. Kod nepravilnih glagola se na glagolsku osnovu dodaju završeci: “-“, “st”, “-“, “en”, “t”, “en” (sehen -> sah)

Prošlo vrijeme – Česta pitanja

Što je prošlo vrijeme u njemačkoj gramatici?

Präteritum (preterit, jednostavno prošlo vrijeme) je vrijeme u njemačkom jeziku koje se koristi za opisivanje radnje ili događaja u prošlosti. Kod većine glagola koristi se samo u formalnom njemačkom: novinska izvješća, književni tekstovi itd.

Koja je razlika između preterita i perfekta?

Jednostavno rečeno, kod većine glagola u003cemu003ePerfektu003c/emu003e se koristi za govornu, neformalnu komunikaciju dok se u003cemu003ePräteritumu003c/emu003e koristi za službenu, formalnu komunikaciju, posebno u pisanom njemačkom jeziku.

Kako se tvori preterit?

Za pravilne glagole jednostavno dodajete završetke -u003cemu003ete, -test, -te, -ten, -tet i -tenu003c/emu003e na glagolsku osnovu (infinitivni oblik minus “-en” ili “-n”): machen -u0026gt; ich machte. Nepravilne glagole je potrebno naučiti napamet, budući da su jako česti u svakodnevnoj komunikaciji. Kod nepravilnih glagola se na glagolsku osnovu dodaju završeci: u0022-u0022, u0022stu0022, u0022-u0022, u0022enu0022, u0022tu0022, u0022enu0022 (lesen -u0026gt; las)

Hoću li pogriješiti ako preterit koristim u govornoj komunikaciji na njemačkom?

Ne baš, bitnije je da vas sugovornik za početak razumije, možete koristiti oboje, iako je više uobičajena upotreba perfekta u svakodnevnom govoru na njemačkom jeziku.

Koje oblike Präterituma redovito koristite? Kako pamtite oblike nepravilnih glagola? Ima li savjeta? Ili možda imate pitanje na tu temu? Slobodno nam se javite ukoliko vas još nešto zanima!

Podijeli

Pridružite se našem newsletteru!

Nema spama - samo dobre stvari. Najbolji učenici čitaju najbolje članke.
16.000+ čitatelja

Pridružite se našem newsletteru!

Nema spama - samo dobre stvari. Najbolji učenici čitaju najbolje članke.
16.000+ čitatelja

Sadržaj

Testirajte svoje znanje njemačkog ili engleskog i dobijte besplatni probni sat!

Koliko je vremena potrebno da naučiš jezik s Vokabulom?

Bliže ste nego što mislite u postizanju svojih jezičnih ciljeva.
© Copyright 2016 - 2024 Vokabula. Napravljeno s ljubavlju u Mostaru.

Prijavite se za besplatnu uvodnu lekciju

Ispunite obrazac i na email ćemo vam odmah poslati login podatke za Vokabula Platformu!
valovi pattern

Prijavite se da dobijete besplatnu uvodnu lekciju

Odmah nakon ispunjavanja obrasca na email ćemo vam poslat login podatke za Vokabula Platformu!
valovi pattern