Zaštita autorskih prava

Verzija 1.0— Januar 1, 2022

Svako korištenje vokabula.com (i/ili drugih internetskih stranica u vlasništvu Vokabula d.o.o.) podliježu zakonima o zaštiti autorskih prava. Dokumenti, informacije i sadržaji objavljeni na web stranici vokabula.com (i/ili drugim internetskim stranicama u vlasništvu Vokabula d.o.o.) ne smiju se kopirati, osim za individualnu uporabu, te nekomercijalne svrhe, ali uvijek uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva kao i svih ostalih ograničenja prava. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija dokumenata, informacija i sadržaja sa stranice vokabula.com dopuštena je isključivo temeljem prethodnog izričitog odobrenja Vokabula d.o.o.