Vokabula Centar Bulevar (Mostar) adresa

Husnije Repca 7
Mostar 88108
Telefon: +387603238332
Drugi telefon: +38763459326
ePošta: info@vokabula.com
URL: https://vokabula.com
OIB Tvrtke (za PDV): 4227904470006

ponedjeljak9:00 AM - 5:00 PM i 9:00 AM - 5:00 PM
utorak9:00 AM - 5:00 PM i 9:00 AM - 5:00 PM
srijeda9:00 AM - 5:00 PM i 9:00 AM - 5:00 PM
četvrtak9:00 AM - 5:00 PM i 9:00 AM - 5:00 PM
petak9:00 AM - 5:00 PM i 9:00 AM - 5:00 PM
subota9:00 AM - 5:00 PM i 9:00 AM - 5:00 PM
nedjelja9:00 AM - 5:00 PM i 9:00 AM - 5:00 PM

  • Vokabula Centar Bulevar (Mostar) adresa